Axit amin và tính bền vững

Axit amin, nguồn sống của mọi sinh vật trên Trái đất, đang được nghiên cứu và sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Chúng giúp cải thiện dinh dưỡng cho mọi người trên khắp thế giới, duy trì sức khỏe của người già, giảm khí thải nhà kính và bảo vệ môi trường toàn cầu.

Protein thực vật mang lại lợi ích cho sức khỏe và môi trường, đặc biệt là trong chế độ ăn uống cân bằng.

Tăng cường lysine trong lúa mì để thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh ở trẻ em.

Tìm hiểu lý do tại sao axit amin tốt cho môi trường.