Video: Axit amin là nguồn sống

Bạn có biết rằng cơ thể của bạn được cấu tạo chủ yếu bởi các axit amin bên cạnh nước?

Unlocking the power of amino acids to resolve food and health issues

The Ajinomoto Group, unlocking the power of amino acids, aims to resolve the food and health issues
associated with dietary habits and aging, and contribute to greater wellness for people worldwide.


Nội dung bạn có thể thích

Axit amin là gì?

Axit amin là gì?

Axit amin cần thiết cho mọi sinh vật, từ vi sinh vật đến con người. Tất cả các cơ thể sống đều chứa 20 loại axit amin giống nhau. Axit amin là gì ...

Video: Nghiên cứu và khả năng của chúng tôi

Tập đoàn Ajinomoto tiếp tục đồng tạo ra sức khỏe tốt hơn cho mọi người trên toàn thế giới bằng cách mở ra sức mạnh của các axit amin.

Ăn uống lành mạnh với axit amin Aspartate

Các axit amin có thể giải quyết các thách thức về sức khỏe và dinh dưỡng của thế giới như thế nào

Ngày nay chúng ta nghe rất nhiều về axit amin. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta không hiểu chúng hoạt động như thế nào hoặc mối liên hệ của chúng với con người ...