Video: Chuyên gia của chúng tôi giải thích mối liên hệ giữa ngành thực phẩm và sức khỏe

Chika Morishima, Giám đốc Điều hành Doanh nghiệp phụ trách Truyền thông Doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhớ lại khi cô ấy hiểu được axit amin là thành phần cơ bản nhất của cơ thể con người và đánh giá cao tiềm năng của chúng để mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của con người ”.

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".


Nội dung bạn có thể thích

Axit amin là gì?

Axit Amin là gì?

Axit amin rất cần thiết cho mọi sinh vật, từ vi khuẩn đến con người. Tất cả các cơ thể sống đều chứa 20 axit amin giống nhau. Tỷ lệ axit amin là bao nhiêu?