Video: Triết lý sáng lập và khám phá của chúng tôi về vị Umami

Với việc phát hiện ra vị umami, chúng tôi đã và đang mở rộng hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng các chức năng và tính hữu dụng của các axit amin khác nhau.

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".


Nội dung bạn có thể thích

Axit amin là gì?

Axit amin là gì?

Axit amin rất cần thiết cho mọi sinh vật, từ vi khuẩn đến con người. Tất cả các cơ thể sống đều chứa 20 loại axit amin giống nhau. ...

Video: Nghiên cứu và khả năng của chúng tôi

Tập đoàn Ajinomoto tiếp tục đồng tạo ra sức khỏe tốt hơn cho mọi người trên toàn thế giới bằng cách mở ra sức mạnh của các axit amin.

Video: Axit amin là nguồn sống

Bạn có biết rằng cơ thể của bạn được cấu tạo chủ yếu bởi các axit amin bên cạnh nước?