Axit L-, D- và DL-Amino là gì?

Axit amin là các hợp chất hữu cơ có phân tử chứa nhóm amin cơ bản (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH).

Tất cả các axit amin ngoại trừ glycine đều là “đồng phân lập thể”. Đồng phân lập thể là một hợp chất có thể tồn tại ở một trong các dạng - dạng L (dạng trái) và dạng D (dạng tay phải) - là hình ảnh phản chiếu của nhau.

Hầu hết các axit amin được sản xuất ngày nay là axit L-amino.

Vì lý do nào đó, các axit amin tạo nên protein trong cơ thể chúng ta đều là axit L-amino. Người ta từng cho rằng axit D-amino không tồn tại trong thế giới tự nhiên, nhưng các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng chúng tồn tại và thực hiện nhiều chức năng khác nhau.

Axit DL-amino cũng tồn tại. Hỗn hợp phức tạp của axit L- và D-amino, chúng còn được gọi là hỗn hợp chủng tộc.

Như đã đề cập ở trên, hầu hết các axit amin được sản xuất ngày nay đều là axit L-amino. Điều này bao gồm glutamate, được sử dụng làm gia vị vị umami. Trừ khi có quy định khác, tất cả các axit amin được đề cập ở đây đều là axit L-amino.

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".


Nội dung bạn có thể thích

Axit amin là gì?

Axit Amin là gì?

Axit amin rất cần thiết cho mọi sinh vật, từ vi khuẩn đến con người. Tất cả các cơ thể sống đều chứa 20 axit amin giống nhau. Tỷ lệ axit amin là bao nhiêu?

Ăn uống lành mạnh với axit amin Aspartate

Làm thế nào các axit amin có thể giải quyết các thách thức về sức khỏe và dinh dưỡng của thế giới

Ngày nay chúng ta nghe rất nhiều về axit amin. Nhưng nhiều người trong chúng ta có lẽ không hiểu cách chúng hoạt động hoặc mối liên hệ của chúng với sức khỏe con người. ...

Axit amin tạo nên protein

20 loại axit amin cấu thành nên protein

Như mọi người đã biết, các axit amin khác nhau là thành phần chính tạo nên protein. Axit amin dùng để chỉ các hợp chất có phân tử chứa amin...