Thương hiệu của chúng tôi

Xây dựng trí óc và thể chất mạnh mẽ

Tập đoàn Ajinomoto trước hết tập trung vào việc ăn uống lành mạnh. Trên khắp thế giới, chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm và giải pháp giúp mọi người đạt được các mục tiêu về sức khỏe và thể chất. Chúng tôi đang làm việc để giải phóng sức mạnh của axit amin và phát triển nhiều loại công nghệ để cải thiện cuộc sống theo cách bền vững, thân thiện với tương lai, mà chúng tôi gọi là “Khoa học Amino”.

Categories

Gia vị và Thực phẩm


Thực phẩm đông lạnh


Dinh dưỡng thể thao và những thứ khác


Mạng toàn cầu

Xử lý các văn phòng ở mỗi quốc gia

Liên hệ

Sử dụng các liên kết nhanh bên dưới để liên hệ với các đội Ajinomoto trên khắp thế giới.