Thương hiệu của chúng tôi

Xây dựng trí óc và thể chất mạnh mẽ

Tập đoàn Ajinomoto tập trung đầu tiên vào việc ăn uống và sống tốt. Trên khắp thế giới, chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm và giải pháp giúp mọi người đạt được mục tiêu về sức khỏe và sức khỏe. Chúng tôi đang nỗ lực để khai phá sức mạnh của các axit amin và phát triển một loạt các công nghệ để cải thiện cuộc sống một cách bền vững, thân thiện với tương lai.

Categories

Gia vị và Thực phẩm

Thực phẩm đông lạnh

Dinh dưỡng thể thao và những thứ khác

Mạng toàn cầu

Xử lý các văn phòng ở mỗi quốc gia

Liên hệ

Sử dụng các liên kết nhanh bên dưới để liên hệ với các đội Ajinomoto trên khắp thế giới.