Gia vị và Thực phẩm

AJISWEET

Chất tạo ngọt Stevia dùng trong công nghiệp AJISWEET™

AJISWEET™ được chiết xuất từ ​​lá cây “Stevia rebaudiana Bertoni”. Đó là độ ngọt gấp 300-400 lần đường và chúng tôi sử dụng phương pháp chiết xuất, đây là quy trình ưu tiên cho chất lượng với nhãn sạch.

Trang web địa phương

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".