Ngành nghề

Mỗi công ty trong Tập đoàn Ajinomoto sẽ cố gắng cung cấp một môi trường làm việc cho phép nhân viên phát huy hết tiềm năng của họ, để họ và công ty có thể cùng nhau phát triển.

Tìm kiếm việc làm theo khu vực

Chính nhân viên của chúng tôi là những người tạo nên tương lai của Tập đoàn Ajinomoto.

Với cơ sở tại 35 quốc gia và khu vực, Tập đoàn Ajinomoto điều hành nhiều loại hình kinh doanh - từ thực phẩm và axit amin đến dược phẩm - vốn đã ăn sâu vào các nền văn hóa trên thế giới. Chuyên môn toàn cầu của chúng tôi về phát triển và sản xuất sản phẩm, bán hàng và tiếp thị cũng như xây dựng thương hiệu cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với thị hiếu địa phương góp phần mang lại dinh dưỡng tốt hơn. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề xã hội liên quan đến thực phẩm và sức khỏe; mục tiêu của chúng tôi là mở rộng hoạt động kinh doanh của mình và cùng tồn tại với mọi người ở khắp mọi nơi đồng thời cung cấp giá trị mới cho các cộng đồng trên toàn thế giới.

Từ quan điểm toàn cầu, chúng tôi tin rằng nhân viên của mình đóng vai trò quan trọng nhất trong khả năng đóng góp vào thực phẩm, sức khỏe và cuộc sống tốt đẹp hơn vào ngày mai. Chính nhân viên của chúng tôi là những người tạo nên tương lai của Tập đoàn Ajinomoto. Chúng tôi tin rằng sự phát triển cá nhân của nhân viên gắn liền với sự phát triển của một công ty và với những đóng góp xã hội của chúng tôi. Mỗi công ty trong Tập đoàn Ajinomoto sẽ cố gắng cung cấp một môi trường làm việc cho phép nhân viên phát huy hết tiềm năng của họ, để họ và công ty có thể cùng nhau phát triển.


văn hóa

Đây là văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi dẫn đến việc hoàn thành sự nghiệp và một môi trường làm việc nơi nhân viên có thể phát triển cùng với chúng tôi.

Chúng tôi cố gắng cung cấp một môi trường làm việc cho phép nhân viên duy trì và cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của họ.

Chúng tôi không chỉ thực hành D&I trong việc tuyển dụng và thăng chức mà còn thực hiện các sáng kiến ​​để khuyến khích các phong cách làm việc và con đường sự nghiệp đa dạng.


Đào tạo và phát triển

Chúng tôi muốn trao quyền cho nhân viên phát huy hết tiềm năng của họ để tạo ra tác động đến các vấn đề xã hội liên quan đến thực phẩm và sức khỏe.

Tại Tập đoàn Ajinomoto, tất cả mọi người đều được khuyến khích học hỏi và xây dựng năng lực giải quyết vấn đề của họ để cho phép chúng tôi thực hiện những đổi mới để giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe.

Các chương trình dành cho các nhà lãnh đạo tương lai cung cấp chương trình đào tạo thăng tiến nghề nghiệp cấp độ tiếp theo được thiết kế để xây dựng khả năng lãnh đạo toàn cầu.


Gặp gỡ đồng nghiệp của bạn

Tìm hiểu thêm về con người và văn hóa của chúng tôi, đồng thời hiểu sứ mệnh thúc đẩy chúng tôi tiến lên như thế nào.

Nozawa Yoshizu

Nozawa Yoshizu

Phòng Nước chấm & Gia vị, Phòng Sản phẩm Thực phẩm

Nội y Yuki

Nội y Yuki

Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, Nhà máy Kawasaki

Marie Uchiyama

Marie Uchiyama

Chi nhánh Kyushu, Bộ phận Sản phẩm Thực phẩm

Sergiusz Matusiako

Sergiusz Matusiako

Ajinomoto Ba Lan, Chủ tịch V-CE, Warsaw, Ba Lan

Kawase Hiroki

Kawase Hiroki

Phòng hóa chất đặc biệt, Phòng khoa học amin

na San Gabriel

Ana San Gabriel

Phòng Truyền thông Toàn cầu, Bộ phận Doanh nghiệp Toàn cầu