văn hóa

Kể từ khi thành lập, Tập đoàn Ajinomoto đã phát triển các doanh nghiệp trên toàn thế giới, cam kết chia sẻ khát vọng “Ăn ngon, Sống khỏe”.

Theo Chính sách chung của Tập đoàn về Nguồn nhân lực, chúng tôi cố gắng cung cấp một môi trường làm việc giúp nhân viên duy trì và cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của họ, để thông qua doanh nghiệp của mình, chúng tôi có thể tối đa hóa sự đóng góp của mình cho thực phẩm, sức khỏe và cuộc sống tốt đẹp hơn vào ngày mai .

Sáng kiến ​​quản lý sức khỏe

Với niềm tin rằng sức khỏe và tinh thần của nhân viên là chìa khóa cho động lực và sự phát triển cá nhân của họ, Tập đoàn Ajinomoto cố gắng cung cấp một môi trường làm việc cho phép nhân viên duy trì và cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy “văn hóa y tế” hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên đồng thời khuyến khích mức độ hiểu biết cao về sức khỏe và nhận thức về nhu cầu tự chăm sóc bản thân. Đây là tầm nhìn của chúng tôi về quản lý sức khỏe.

  1. Tăng cường sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên thông qua việc tự chăm sóc bản thân
    Tập đoàn Ajinomoto sẽ hỗ trợ việc tự chăm sóc và thực hiện các chính sách sức khỏe của nhân viên phù hợp với các giá trị của nó.

  2. Thúc đẩy các chính sách về sức khỏe của người lao động phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của địa phương
    Mỗi công ty thuộc Tập đoàn sẽ chỉ định một người chuyên trách để thực hiện các chính sách sức khỏe của nhân viên phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện tại quốc gia nơi họ hoạt động.

Đánh giá bên ngoài

Tập đoàn Ajinomoto được đánh giá cao trong bảng xếp hạng toàn cầu của Tổ chức Tiếp cận Dinh dưỡng về các sáng kiến ​​dinh dưỡng và sức khỏe doanh nghiệp.