văn hóa

Kể từ khi thành lập, Tập đoàn Ajinomoto đã phát triển các doanh nghiệp trên toàn thế giới, cam kết chia sẻ khát vọng “Ăn ngon, Sống khỏe”.

Theo Chính sách chung của Tập đoàn về Nguồn nhân lực, chúng tôi cố gắng cung cấp một môi trường làm việc giúp nhân viên duy trì và cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của họ, để thông qua doanh nghiệp của mình, chúng tôi có thể tối đa hóa sự đóng góp của mình cho thực phẩm, sức khỏe và cuộc sống tốt đẹp hơn vào ngày mai .

Sáng kiến ​​quản lý sức khỏe

Với niềm tin rằng sức khỏe và tinh thần của nhân viên là chìa khóa cho động lực và sự phát triển cá nhân của họ, Tập đoàn Ajinomoto cố gắng cung cấp một môi trường làm việc cho phép nhân viên duy trì và cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy “văn hóa y tế” hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên đồng thời khuyến khích mức độ hiểu biết cao về sức khỏe và nhận thức về nhu cầu tự chăm sóc bản thân. Đây là tầm nhìn của chúng tôi về quản lý sức khỏe.

  1. Tăng cường sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên thông qua việc tự chăm sóc bản thân
    Tập đoàn Ajinomoto sẽ hỗ trợ việc tự chăm sóc và thực hiện các chính sách sức khỏe của nhân viên phù hợp với các giá trị của nó.

  2. Thúc đẩy các chính sách về sức khỏe của người lao động phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của địa phương
    Mỗi công ty thuộc Tập đoàn sẽ chỉ định một người chuyên trách để thực hiện các chính sách sức khỏe của nhân viên phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện tại quốc gia nơi họ hoạt động.

Đánh giá bên ngoài

Tập đoàn Ajinomoto được đánh giá cao trong bảng xếp hạng toàn cầu của Tổ chức Tiếp cận Dinh dưỡng về các sáng kiến ​​dinh dưỡng và sức khỏe doanh nghiệp.

Đa dạng và bao hàm

Tập đoàn nhận ra tầm quan trọng của việc hòa nhập tôn trọng trải nghiệm đa dạng và chuyên môn hóa của lực lượng lao động của mình bất kể các khái niệm như giới tính, tuổi tác và quốc tịch, đồng thời bao hàm và sử dụng các quan điểm đa dạng. Sự hòa nhập như vậy thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới, đạt được giá trị đồng sáng tạo và khuyến khích hành động tự lãnh đạo. Do đó, chúng tôi hiện đang tập trung vào việc trao đổi nhân sự xuyên suốt giữa các bộ phận kinh doanh với các chuyên ngành khác nhau. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã phân công nhân viên có kinh nghiệm R&D cho các bộ phận kinh doanh để nâng cao khả năng tạo ra các khái niệm kinh doanh và phân công nhân viên từ Bộ phận Khoa học Amino đến Bộ phận Sản phẩm Thực phẩm để kết hợp các công nghệ và bí quyết mới. Trong năm tài chính 2022, để đẩy nhanh hơn nữa việc tích hợp các sản phẩm thực phẩm và các doanh nghiệp AminoScience, chúng tôi sẽ phản ánh các phương pháp tiếp cận liên ngành trong các cơ chế và biện pháp tuyển dụng, phân công, phát triển, đồng thời sử dụng hệ thống thông tin nhân sự của chúng tôi để đo lường định lượng tiến độ của các sáng kiến ​​​​của chúng tôi. Ngoài ra, tại Nhật Bản, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của phụ nữ. Thông qua Học viện AjiPanna, một cơ chế phát triển nguồn nhân lực nữ được ra mắt vào năm tài chính 2020, chúng tôi đã tổ chức các hội thảo nghề nghiệp, chương trình đại học và cố vấn cho tổng số 292 nhân viên nữ cho đến nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng nguồn nhân tài lãnh đạo và những người ra quyết định quan trọng.

Tỷ lệ nữ giám đốc và quản lý trực tiếp
(Công ty TNHH Ajinomoto)

Tìm hiểu thêm:

Để biết thêm về văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Ajinomoto, vui lòng tham khảo Chính sách của Tập đoàn Ajinomoto, phần 5, “Tiếp cận Nhân quyền” và phần 6, “Đào tạo Nguồn nhân lực và Đảm bảo An toàn”: