Tổng quan: Nghề nghiệp

Tập đoàn Ajinomoto tiếp tục giải quyết các vấn đề xã hội từ quan điểm toàn cầu

Tập đoàn Ajinomoto sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của toàn nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta với “Khoa học Amino” dựa trên khẩu hiệu của tập đoàn “Eat Well, Live Well”. Tập đoàn Ajinomoto có văn phòng tại 35 quốc gia và khu vực, đồng thời bán sản phẩm tại hơn 130 quốc gia và khu vực. Trong năm tài chính 2021, doanh thu là 1.1493 nghìn tỷ yên (10.2 tỷ đô la Mỹ).

“Triết lý của chúng tôi” giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe, cho tất cả mọi người và hơn thế nữa

Chúng ta sẽ đạt được “Eat Well, Live Well.” bằng cách vượt ra ngoài việc giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe, đồng thời đóng góp vào sự thịnh vượng của tất cả con người, xã hội và hành tinh của chúng ta với “Khoa học Amino”.

Ăn ngon, Sống khỏe.
Ăn ngon, Sống khỏe.

Tập đoàn Ajinomoto

Tập đoàn Ajinomoto là tập đoàn đi đầu trong việc phát triển các sản phẩm thực phẩm và các doanh nghiệp tiên tiến phát triển nhờ khoa học sinh học tiên tiến và các công nghệ hóa học tốt. Khai thác sức mạnh của axit amin, chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của mình: đóng góp vào thực phẩm và sức khỏe của thế giới, cũng như mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tương lai. Trong hơn một thế kỷ qua, chúng tôi đã duy trì sự tăng trưởng bền vững trên toàn thế giới. Giá trị được chia sẻ quan trọng được vun đắp trong quá trình đó là cái mà chúng tôi gọi là Phương thức Tập đoàn Ajinomoto.

Niềm đam mê của chúng tôi bắt nguồn từ ý chí mạnh mẽ thúc đẩy mỗi chúng tôi chấp nhận thử thách. Chúng tôi coi trọng mọi người, tôn trọng sự đa dạng và làm việc để nâng cao sức mạnh của nhau để tối đa hóa tiềm năng của mọi người. Thông qua tinh thần đồng đội tận dụng tối đa tính cá nhân, chúng tôi tạo ra giá trị mới mà không ai có thể đạt được một mình và do đó đạt được đóng góp cho xã hội. Đó là Phương thức của Tập đoàn Ajinomoto.

Con đường tạo ra giá trị mới có thể khó khăn và không phải lúc nào cũng hào nhoáng. Áp dụng tinh thần tiên phong, chúng tôi đã tiếp tục đương đầu với những thách thức và làm việc không mệt mỏi, xây dựng nền tảng của một xã hội tốt đẹp hơn trong hơn một thế kỷ qua. Ngày nay, các nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto đang làm việc chăm chỉ trên khắp thế giới để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Ajinomoto đến nhiều quốc gia và khu vực nhất có thể.

Liên kết liên quan