Tổng quan: Nghề nghiệp

Tập đoàn Ajinomoto tiếp tục giải quyết các vấn đề xã hội từ quan điểm toàn cầu

"Ăn tốt, sống tốt." Thông điệp công ty này khẳng định rằng Tập đoàn Ajinomoto không chỉ đơn giản là một công ty sản xuất và bán sản phẩm. Trong hơn một thế kỷ, raison d'etre của chúng tôi đã tạo ra giá trị mới, mở ra sức mạnh của các axit amin để giải quyết các vấn đề liên quan đến thói quen ăn kiêng và quá trình lão hóa, nguồn thực phẩm và tính bền vững toàn cầu. Tập đoàn Ajinomoto tiếp tục thực hiện thách thức trong việc giải quyết các vấn đề xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của mình và đóng góp vào chất lượng cuộc sống của người dân trên toàn thế giới.

Triết lý của chúng tôi

Kể từ khi thành lập, Tập đoàn Ajinomoto đã không ngừng tham gia vào các sáng kiến ​​để giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình. Bằng cách nâng cao giá trị kinh tế thông qua việc tạo ra giá trị được chia sẻ với xã hội và cộng đồng địa phương, những sáng kiến ​​này đã góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn. Những loại sáng kiến ​​này được đặt tên là Nhóm Ajinomoto Tạo ra Giá trị Chung (ASV). Chúng tôi đã định vị ASV là cốt lõi trong triết lý kinh doanh của Tập đoàn.

Tập đoàn Ajinomoto

Tập đoàn Ajinomoto là tập đoàn đi đầu trong việc phát triển các sản phẩm thực phẩm và các doanh nghiệp tiên tiến phát triển nhờ khoa học sinh học tiên tiến và các công nghệ hóa học tốt. Khai thác sức mạnh của axit amin, chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của mình: đóng góp vào thực phẩm và sức khỏe của thế giới, cũng như mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tương lai. Trong hơn một thế kỷ qua, chúng tôi đã duy trì sự tăng trưởng bền vững trên toàn thế giới. Giá trị được chia sẻ quan trọng được vun đắp trong quá trình đó là cái mà chúng tôi gọi là Phương thức Tập đoàn Ajinomoto.

Niềm đam mê của chúng tôi bắt nguồn từ ý chí mạnh mẽ thúc đẩy mỗi chúng tôi chấp nhận thử thách. Chúng tôi coi trọng mọi người, tôn trọng sự đa dạng và làm việc để nâng cao sức mạnh của nhau để tối đa hóa tiềm năng của mọi người. Thông qua tinh thần đồng đội tận dụng tối đa tính cá nhân, chúng tôi tạo ra giá trị mới mà không ai có thể đạt được một mình và do đó đạt được đóng góp cho xã hội. Đó là Phương thức của Tập đoàn Ajinomoto.

Con đường tạo ra giá trị mới có thể khó khăn và không phải lúc nào cũng hào nhoáng. Áp dụng tinh thần tiên phong, chúng tôi đã tiếp tục đương đầu với những thách thức và làm việc không mệt mỏi, xây dựng nền tảng của một xã hội tốt đẹp hơn trong hơn một thế kỷ qua. Ngày nay, các nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto đang làm việc chăm chỉ trên khắp thế giới để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Ajinomoto đến nhiều quốc gia và khu vực nhất có thể.

Liên kết liên quan