Gặp gỡ đồng nghiệp của bạn

Phó chủ tịch, Ajinomoto Ba Lan, Warsaw, Ba Lan

Nhóm Khoa học Quy định, Cục Đảm bảo Chất lượng, Tokyo, Nhật Bản

Nhóm Khoa học, Phòng Truyền thông Toàn cầu, Tokyo, Nhật Bản

Hậu trường của việc phát triển một sản phẩm mới ở Nigeria

Khảo sát mức độ tương tác

Quý trọng con người nằm trong DNA của Tập đoàn Ajinomoto. Điều này được chứng minh qua Khảo sát Gắn kết Tập đoàn Ajinomoto được triển khai vào năm 2017. Mục đích của khảo sát là đo lường động lực và mức độ gắn bó của nhân viên với công ty cũng như sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của công ty (ASV, hoặc Giá trị được chia sẻ của Tập đoàn Ajinomoto). Kết quả được sử dụng để thực hiện phong cách làm việc và các sáng kiến ​​tại nơi làm việc.

Khảo sát về mức độ tương tác năm 2019 của chúng tôi cho thấy 80% người được hỏi đồng cảm với ASV (Giá trị được chia sẻ của Tập đoàn Ajinomoto) và có động lực đóng góp nhiều hơn cho ASV.

Bắt đầu từ năm tài chính 2020, Khảo sát mức độ gắn kết sẽ được thực hiện hàng năm. Nó không chỉ đo lường sự tham gia của nhân viên mà còn đóng một vai trò trong việc ước tính thành tích và hiệu quả của mục tiêu “chuyển đổi quản lý nhân sự và tổ chức”, một sáng kiến ​​quan trọng của Kế hoạch quản lý trung hạn 20-25 cho Tập đoàn và từng tổ chức.

Bằng cách sử dụng kết quả Khảo sát mức độ gắn kết, chúng tôi sẽ giúp cá nhân nhân viên phát triển sự hiểu biết và đánh giá cao của từng cá nhân về ASV, đồng thời nỗ lực thúc đẩy văn hóa tổ chức trong đó nhân viên tích cực đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển và lớn mạnh của Tập đoàn Ajinomoto.