LIÊN HỆ

Đối với các thắc mắc về Tập đoàn Ajinomoto, các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, các hoạt động của công ty, báo chí đưa tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thông báo quan trọng

Gần đây, chúng tôi thường xuyên nhận được các câu hỏi liên quan đến việc tuyển dụng của CÔNG TY SẢN XUẤT THỰC PHẨM AJINOMOTO TẠI NHẬT BẢN.
Có KHÔNG công ty có tên CÔNG TY SẢN XUẤT THỰC PHẨM AJINOMOTO trong NHÓM AJINOMOTO của chúng tôi.

Gần đây, chúng tôi thường xuyên nhận được các câu hỏi liên quan đến thư tuyển dụng qua info@ajinomoto.com.Không có “info@ajinomoto.com” tài khoản trong Tập đoàn Ajinomoto. Những thư này là giả mạo.
Chúng tôi thực sự khuyên bạn không mở cũng không trả lời đến những thư này từ info@ajinomoto.com. Nếu bạn nhận được một, hãy xóa ngay lập tức.