Liên hệ

Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn. Vui lòng liên hệ với một công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto tại quốc gia của bạn.

Để có cơ hội nghề nghiệp, vui lòng truy cập trang nghề nghiệp

Nếu không có, bạn có thể liên hệ với trụ sở chính của chúng tôi tại Tokyo, Nhật Bản bằng tiếng Anh.

Trụ sở chính toàn cầu (Tokyo, Nhật Bản)

Thông báo quan trọng

Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc nhận được email từ một người gửi được xác định là “CÔNG TY SẢN XUẤT THỰC PHẨM AJINOMOTO”, chủ yếu là từ info@ajinomoto.com. Xin lưu ý rằng không có công ty hoặc địa chỉ email nào như vậy tồn tại trong Tập đoàn Ajinomoto. Những email này là giả mạo và chúng tôi khuyên bạn nên xóa chúng mà không cần mở chúng.