Tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả nhân loại thông qua Khả năng của Axit aminTạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả nhân loại
thông qua khả năng của axit amin

Những gì chúng tôi theo đuổi

Axit amin rất cần thiết cho mọi sinh vật sống trên hành tinh. Tập đoàn Ajinomoto đã nghiên cứu axit amin kể từ khi thành lập hơn 100 năm trước. Chúng tôi theo đuổi nhiều khả năng thông qua phương pháp tiếp cận khoa học độc đáo mà chúng tôi gọi là “Khoa học Amino”.

白神浩

Thông điệp CIO

Tạo dựng tương lai cho con người, xã hội,
và hành tinh của chúng ta thông qua sự đổi mới

白神浩

Hiroshi Shiragami

Giám đốc, Giám đốc điều hành đại diện & Phó chủ tịch điều hành
Giám đốc Đổi mới (CIO) và Giám sát Nghiên cứu và Phát triển

Hơn

Câu chuyện đổi mới

Xem ví dụ về cách chúng tôi góp phần giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau với
hoạt động R&D độc đáo tập trung vào chức năng của axit amin.

Chăm sóc sức khỏe
Thực phẩm & Sức khỏe
Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Công nghệ xanh

“Khoa học Amino” và Bốn lĩnh vực tăng trưởng

Chúng tôi giới thiệu “Khoa học Amino”, nguồn gốc tạo ra giá trị của chúng tôi và tương lai Hạnh phúc cho toàn thể nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta mà chúng tôi hình dung dựa trên đó.

Tổng quan về nghiên cứu

Tìm hiểu về những nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi, bao gồm các tổ chức và cơ sở R&D dẫn dắt sự phát triển kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto, mạng lưới toàn cầu cho phép chúng tôi chia sẻ công nghệ trên toàn Tập đoàn, nền tảng đổi mới mở để tạo ra giá trị mới với các đối tác kinh doanh của chúng tôi và tài sản trí tuệ mà tạo nên tài sản công nghệ của chúng tôi.

Dự án phát triển kinh doanh mới

Tìm hiểu về chương trình khởi nghiệp nội bộ của chúng tôi. Tất cả nhân viên muốn bắt đầu kinh doanh riêng đều đủ điều kiện và một số ít được chọn để biến kế hoạch kinh doanh mới của họ thành hiện thực.

A-Starters nội bộ 
Chương trình khởi nghiệp
Chương trình khởi nghiệp nội bộ A-Starters

Tài liệu nghiên cứu

Tìm hiểu về các tài liệu nghiên cứu quan trọng mà chúng tôi đã công bố trên các tạp chí học thuật.

Tài liệu nghiên cứu Tài liệu nghiên cứu