Sự đổi mới

Qua một thế kỷ nghiên cứu và phát triển, chúng tôi đã khám phá ra nhiều cách để góp phần vào cuộc sống lành mạnh.
Tìm hiểu thêm về văn hóa đổi mới của chúng tôi tại đây.

Kiểm tra nhiều thành phần quan trọng trong hệ thống đổi mới hiệu suất cao: con người, bằng sáng chế, kiến ​​thức và mạng lưới cơ sở vật chất hợp tác làm việc để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tập đoàn Ajinomoto theo đuổi nghiên cứu và phát triển tiên tiến trong các lĩnh vực Khoa học thực phẩm và Khoa học amin. Khám phá kinh nghiệm đã mang lại cho chúng tôi sự tự tin vào khả năng của mình như thế nào.

Tìm hiểu kiến ​​thức, công nghệ và nghiên cứu ứng dụng của chúng tôi tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới sáng tạo như thế nào.

Tìm hiểu cách trụ sở R&D, Trung tâm R&D và các công ty thuộc nhóm khác được liên kết, phối hợp và quản lý như một Mạng lưới Đổi mới Toàn cầu để cung cấp các giải pháp cho khách hàng.

Sáng kiến ​​của Tập đoàn Ajinomoto về Đổi mới Mở thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu thông qua quan hệ đối tác hiệu quả và công nghệ đổi mới.