Đổi mới trong hành động

Tìm hiểu kiến ​​thức, công nghệ và nghiên cứu ứng dụng của chúng tôi tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới sáng tạo như thế nào.

Tiến sĩ Kikunae Ikeda Người khám phá ra vị Umami

Câu chuyện về vị umami kéo dài hơn một thế kỷ, từ phát hiện đầu tiên cho đến khi được toàn thế giới công nhận là vị cơ bản thứ năm.

Cải tiến Kokumi

Chúng có tiềm năng lớn trong việc cung cấp nhiều hơn những gì chúng ta muốn và giảm bớt những gì chúng ta không cần, mà không phải hy sinh hương vị.

Một công thức lysine đột phá để tăng dinh dưỡng cho bò

Làm thế nào công nghệ biến đổi một trong những món ăn mùa đông yêu thích của Nhật Bản

Tận dụng các axit amin để phát hiện ung thư sớm, không xâm lấn

Cách nhiệt vi phim cho các thiết bị điện tửオ リ ジ ナ ル の フ ィ ー ド バ ッ ク ア ン ケ ー ト を 作 り ま し ょ