Đổi mới trong Hành động

Tìm hiểu kiến ​​thức, công nghệ và nghiên cứu ứng dụng của chúng tôi tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới sáng tạo như thế nào.

Tiến sĩ Kikunae Ikeda Người khám phá ra vị Umami

Câu chuyện về vị umami kéo dài hơn một thế kỷ

Cải tiến Kokumi

Kokumi mang đến sự phong phú, tròn trịa và phức tạp của nền

Đưa các protein thiết yếu của sự sống vào hoạt động để cung cấp các giải pháp thực phẩm bền vững trên toàn cầu

Sự kết hợp công nghệ tiên tiến để nâng cao độ ngon

Làm thế nào công nghệ biến đổi một trong những món ăn mùa đông yêu thích của Nhật Bản

Một công thức lysine đột phá để tăng dinh dưỡng cho bò

Cách nhiệt vi phim cho các thiết bị điện tử

Công nghệ tổng hợp pha lỏng

Tận dụng các axit amin để phát hiện ung thư sớm, không xâm lấn

Sáng kiến ​​của chúng tôi về Đổi mới Mở thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu thông qua quan hệ đối tác hiệu quả và công nghệ đổi mới.