Hiroshi Shiragami Giám đốc, Giám đốc điều hành đại diện & Phó chủ tịch điều hành Giám đốc đổi mới (CIO) và Giám sát nghiên cứu và phát triển

Thông điệp CIO

Tạo dựng tương lai cho toàn thể nhân loại, 
xã hội của chúng ta và hành tinh của chúng ta 
thông qua đổi mới

Hiroshi Shiragami

Giám đốc, Giám đốc điều hành đại diện & Phó chủ tịch điều hành
Giám đốc Đổi mới (CIO) và Giám sát Nghiên cứu và Phát triển

Điểm mạnh của Tập đoàn Ajinomoto

Kể từ khi thành lập hơn 100 năm trước, chúng tôi đã liên tục phát huy các chức năng có lợi của axit amin. Chúng tôi đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình một cách toàn diện, không chỉ theo đuổi sự tăng trưởng của công ty mà còn tìm giải pháp cho một số thách thức lớn nhất của thế giới

Ví dụ như việc kinh doanh thực phẩm của chúng tôi

Chúng tôi đang phát triển nhiều hoạt động kinh doanh trên toàn cầu dựa trên "Công nghệ làm ngon", một trong những thế mạnh của Tập đoàn Ajinomoto về "AminoScience" và hoạt động tiếp thị được bản địa hóa sâu sắc của chúng tôi.
Một trong những thế mạnh đặc biệt của chúng tôi là các nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto tại địa phương, những người sử dụng kiến ​​thức sâu rộng về địa phương của mình để phát triển và ra mắt các dịch vụ và sản phẩm độc đáo, chẳng hạn như sản xuất lên men toàn cầu gia vị vị umami "AJI-NO-MOTO®" và gia vị nucleotide.
Chúng tôi cũng tận dụng "AminoScience" để đưa ra thị trường các sản phẩm và thực phẩm y tế nhằm cung cấp thêm giá trị dinh dưỡng và sức khỏe.

Chúng tôi cũng đang mở rộng hoạt động kinh doanh sản phẩm hóa chất và axit amin với hoạt động sản xuất điện tử và phát triển ứng dụng nhiều loại axit amin bằng cách tận dụng chức năng của chúng. Và bằng cách sử dụng các doanh nghiệp này làm cơ sở, chúng tôi cũng dự đoán những đổi mới trong thị trường y tế và chất bán dẫn sẽ góp phần hiện thực hóa một thế giới tốt đẹp hơn.
Thông qua việc đồng tạo ra giá trị với các đối tác trong hệ sinh thái của chúng tôi, tích lũy những đổi mới mà chỉ Tập đoàn Ajinomoto mới có thể tạo ra và tạo ra các dự án kinh doanh mới, chúng tôi đã tạo dựng được khả năng cạnh tranh chưa từng có trên thị trường.
Đây là AminoScience: một sức mạnh độc đáo mà chúng tôi đã phát triển và cải tiến trong nhiều năm. Ngày nay, không ai biết rõ hơn Tập đoàn Ajinomoto về chức năng của axit amin và chúng tôi cam kết mang lại lợi ích của axit amin cho thế giới.

Tận dụng thế mạnh của Tập đoàn Ajinomoto
để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn

Chúng ta sẽ xây dựng loại tương lai nào vào năm 2030 và hơn thế nữa?
Bằng cách kết nối với các đối tác trên toàn thế giới và tận dụng những thế mạnh mà chúng tôi đã phát triển, chúng tôi muốn đóng vai trò tìm ra giải pháp cho những thách thức lớn nhất của thế giới.
Điều chúng tôi sẽ tiếp tục trân trọng là mục đích "Đóng góp cho hạnh phúc của toàn thể nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta bằng 'AminoScience'".
Cùng với mục đích này, chúng tôi sẽ xây dựng tương lai trong bốn lĩnh vực tăng trưởng nơi chúng tôi có thể tạo ra giá trị duy nhất cho Tập đoàn Ajinomoto: Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Sức khỏe, CNTT và Xanh.

Sự đổi mới đến từ sự hội tụ của những suy nghĩ và ý tưởng khác nhau.
Mọi người trong Tập đoàn Ajinomoto sẽ kết nối với nhau và tạo ra sự đổi mới cùng đồng nghiệp của mình.

Chúng ta sẽ tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta thông qua sự đổi mới.