Mạng toàn cầu Mạng toàn cầu

Hàng chục cơ sở R&D tại mười bốn quốc gia được liên kết với nhau trong sự hợp tác song phương để cung cấp các giải pháp chuyên biệt cho khách hàng thị trường toàn cầu của chúng tôi. Bao gồm các công ty thuộc Tập đoàn ở Nga và Trung Quốc dành riêng cho R & D và cơ sở chiến lược cho đổi mới mở ở Bắc Mỹ. Để tối ưu hóa sản phẩm cho các khu vực cụ thể và hỗ trợ phát triển công nghệ sản xuất, các cơ sở chính cũng được đặt tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brazil, Mỹ, Pháp và Trung Quốc.

Trụ sở R&D của Ajinomoto Co., Inc.

Phòng Nghiên cứu & Kế hoạch Kinh doanh

Phòng Nghiên cứu & Lập kế hoạch Kinh doanh của Ajinomoto Co., Inc. đặt ra các ưu tiên cho R&D, quyết định mục tiêu nghiên cứu, quản lý dự án và nuôi dưỡng nguồn nhân lực trên toàn thế giới. Nó cũng chịu trách nhiệm về sáng kiến ​​Đổi mới mở và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh trong quá trình tiếp cận thị trường các sản phẩm mới.

Cục sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ tại Ajinomoto Co., Inc. quản lý tài sản trí tuệ của toàn bộ Tập đoàn Ajinomoto. Điều này bao gồm việc mua lại và bảo vệ quyền sáng chế và nhãn hiệu, đồng thời phối hợp với R&D và các bộ phận khác, đàm phán và xem xét các hợp đồng về nghiên cứu chung.

Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ tiên phong để phát triển sản phẩm thực phẩm

Viện nghiên cứu các sản phẩm khoa học sinh học & hóa chất tốt

Công nghệ hóa học và khoa học sinh học hàng đầu thế giới

Tổ chức chiến lược cho đổi mới mở

NARIC - Trung tâm Nghiên cứu & Đổi mới Bắc Mỹ

NARIC điều phối và hỗ trợ các hoạt động Đổi mới Mở tại các tổ chức, công ty và tổ chức khác hợp tác với Tập đoàn Ajinomoto trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Châu Âu.

Trung tâm Đổi mới Khách hàng (CIC)

CIC tạo ra các dự án nghiên cứu thông qua thảo luận với các đối tác kinh doanh và làm việc với họ để tạo ra các sáng kiến ​​mới có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội. Nó có Không gian Công nghệ giới thiệu 37 công nghệ đại diện trong 14 danh mục từ các doanh nghiệp Khoa học Thực phẩm và Khoa học Amino của Tập đoàn Ajinomoto, và Không gian Ý tưởng Kỹ thuật số trưng bày Công nghệ thông tin tiên tiến.

Các trung tâm R&D ở nước ngoài cốt lõi

Công ty cổ phần "Viện nghiên cứu AJINOMOTO-GENETIKA" (AGRI) (Moscow, Nga)

AGRI tiến hành R & D về vi khuẩn lên men cho axit amin, nucleotide và các sản phẩm khác.

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM THƯỢNG HẢI AJINOMOTO (Thượng Hải, Trung Quốc)

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Thực phẩm Thượng Hải hợp tác với các công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto về phân tích, đánh giá hương vị thực phẩm và công nghệ ứng dụng để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển toàn cầu.