Các không gian đồng sáng tạo khác của Tập đoàn Ajinomoto

Ajinomoto Fine-Techno Co., Inc.
TRUNG TÂM TẠO TƯƠNG LAI AFT

AFCC là một diễn đàn hợp tác kinh doanh, nơi khách hàng có thể tìm hiểu thêm về các công nghệ cốt lõi của Ajinomoto Fine-Techno và tiềm năng của chúng, để cùng nhau tạo ra giá trị kinh doanh mới.

Lĩnh vực kinh doanh

Hóa chất tốt

Địa Chỉ

1-2, Suzuki-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki City,
Tỉnh Kanagawa

Ajinomoto Healthy Supply Co., Inc.
Trung tâm phát triển khách hàng Tokyo

Đây là một diễn đàn nơi khách hàng có thể tìm hiểu thêm về các thành phần mỹ phẩm của Ajinomoto và khả năng của chúng. Khách hàng cũng có thể dùng thử các công thức mỹ phẩm, chạm và cảm nhận các đặc tính độc đáo của nguyên mẫu.

Lĩnh vực kinh doanh

Mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân và các vật liệu liên quan

Địa Chỉ

Tòa nhà Nissay Kandasudamachi, 2-6-6, Kandasuda-machi, Chiyoda-ku, Tokyo

Tìm hiểu thêm về CIC