Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Công nghệ và sở hữu trí tuệ đóng góp cho con người trên toàn thế giới

Tập đoàn Ajinomoto nắm giữ khoảng 4,000 bằng sáng chế trên toàn thế giới (khoảng 1,200 ở Nhật Bản và khoảng 2,800 ở bên ngoài Nhật Bản).
Chúng tôi theo đuổi danh mục sở hữu trí tuệ có chất lượng cao, mang tính chiến lược và hiệu quả bằng cách phát triển sở hữu trí tuệ cả về chất lượng và số lượng. Tối đa hóa giá trị tài sản trí tuệ sẽ giúp chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

Sở hữu trí tuệ là DNA của Tập đoàn Ajinomoto

Sự liên kết giữa R&D
và chiến lược kinh doanh và chiến lược sở hữu trí tuệ

Chúng tôi thành lập doanh nghiệp trong các lĩnh vực mới bằng cách luôn soạn thảo và thực hiện chiến lược thông qua cộng tác và thông qua đồng bộ hóa liên tục cả chiến lược R&D và kinh doanh cũng như chiến lược IP.

Bằng sáng chế và nhãn hiệu do Tập đoàn Ajinomoto nắm giữ

Tỷ lệ bằng sáng chế theo phân khúc
Tỷ lệ nhãn hiệu theo phân khúc

Biến các phát minh và công nghệ trên phạm vi rộng thành các quyền thông qua việc cấp bằng sáng chế

Bằng cách cấp bằng sáng chế cho các phát minh đa dạng và công nghệ khác biệt được tạo ra từ "AminoScience" trong các lĩnh vực trên phạm vi rộng, chúng tôi tạo ra các quyền góp phần xây dựng lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ và rào cản gia nhập cao.

Đánh giá bên ngoài cao

Tập đoàn Ajinomoto liên tục xếp hạng cao trong các đánh giá về sức mạnh hạn chế của các bằng sáng chế Nhật Bản do các công ty thực phẩm nắm giữ.

Lưu ý: Đối với việc kiểm tra bằng sáng chế ở Nhật Bản vào năm 2022, số lượng bằng sáng chế được coi là lý do khiến bằng sáng chế của các công ty khác bị từ chối trong lĩnh vực thực phẩm được tổng hợp trong "Ngành công nghiệp thực phẩm: Xếp hạng quyền lực hạn chế đối với các công ty khác vào năm 2022"
Trích dẫn: https://www.patentresult.co.jp/news/2023/06/fcitfood.html