Mở Cải tiến

Sáng kiến ​​của Tập đoàn Ajinomoto về Đổi mới Mở thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu thông qua quan hệ đối tác hiệu quả và công nghệ đổi mới.

Cùng nhau tạo dựng tương lai

Dù cố gắng đến đâu, vẫn có những câu trả lời bạn không thể tìm ra một mình. Ngay cả khi bạn nhìn thấy một giải pháp, nó có thể không thể thành hiện thực nếu không có đối tác. Chúng tôi lý tưởng để trở thành đối tác đó vì thế mạnh cốt lõi của chúng tôi: Khoa học sinh học tiên tiến và công nghệ hóa học tốt.

Chúng tôi tin rằng sự đổi mới bắt đầu khi những người rất sáng suốt với nền tảng, chuyên ngành và quan điểm khác nhau lắng nghe quá trình suy nghĩ của nhau và áp dụng những hiểu biết mới để giải quyết các vấn đề cấp bách một cách hiệu quả nhất có thể.

Chúng tôi gọi cách tiếp cận của mình là Đổi mới mở vì thành quả của mối quan hệ đối tác được cung cấp cho các học viện, tổ chức chính phủ hoặc các công ty khác.

Trung tâm Đổi mới Khách hàng (CIC) của Ajinomoto được thành lập để thúc đẩy đổi mới mở. Các mô hình hợp tác và tập trung của chúng tôi được thiết kế để khơi dậy sức mạnh tổng hợp sáng tạo và tạo ra những đột phá giúp cải thiện tương lai của hành tinh và loài người.

Cơ sở chiến lược toàn cầu

NARIC - Trung tâm Nghiên cứu & Đổi mới Bắc Mỹ

NARIC là cơ sở chiến lược cho việc nghiên cứu và phát triển toàn cầu của Tập đoàn Ajinomoto. Nó điều phối và hỗ trợ các hoạt động của Tập đoàn và các cơ quan, công ty và tổ chức khác trong chương trình Đổi mới Mở.

Thông tin thêm

Trung tâm Đổi mới Khách hàng (CIC)

CIC tạo ra các dự án nghiên cứu thông qua thảo luận với các đối tác kinh doanh và làm việc với họ để tạo ra các sáng kiến ​​mới có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội. Nó có Không gian Công nghệ giới thiệu 37 công nghệ đại diện trong 14 danh mục từ các doanh nghiệp Khoa học Thực phẩm và Khoa học Amino của Tập đoàn Ajinomoto, và Không gian Ý tưởng Kỹ thuật số trưng bày Công nghệ thông tin tiên tiến.

Thông tin thêm