Mở Cải tiến Mở Cải tiến

Sáng kiến ​​Đổi mới Mở của Tập đoàn Ajinomoto thúc đẩy việc kết hợp các công nghệ nghiên cứu và kiến ​​thức khoa học của chúng tôi để tạo ra giá trị mới đóng góp cho tương lai.

Theo đuổi quan hệ đối tác mở ra tương lai
để cùng tạo ra giá trị mới

"Tập đoàn Ajinomoto đang tích cực thúc đẩy đổi mới mở và chúng tôi coi đây là một chương trình quan trọng nhằm tạo ra giá trị mới chưa từng có bằng cách liên kết với các công ty và viện nghiên cứu ở Nhật Bản và nước ngoài.
Chúng tôi biết rằng khi các nhà nghiên cứu kết hợp công nghệ và ý tưởng của họ với nhau, điều gì đó hoàn toàn mới có thể được tạo ra. Đó là lý do tại sao Tập đoàn Ajinomoto coi trọng việc gặp gỡ và tạo dựng các đối tác kinh doanh, bất kể lĩnh vực nào, những người có thể làm việc cùng nhau để mở ra những khả năng mới cho tương lai và đóng góp cho xã hội trên quy mô toàn cầu."

Sức mạnh của chúng ta

Kể từ khi thành lập, Tập đoàn Ajinomoto đã khám phá các chức năng của axit amin, đồng thời cải thiện và phát triển các tài sản công nghệ đa dạng và độc đáo của mình. Chúng tôi sẽ tạo ra giá trị xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh khác nhau của mình bằng công nghệ để thiết kế món ngon và cải thiện dinh dưỡng, sản xuất chất lượng cao và chính xác, sản xuất thân thiện với môi trường cũng như khả năng tìm ra các chế phẩm hiệu suất cao và tạo ra các chất có lợi cho cơ thể.

Căn cứ chiến lược toàn cầu

Vào năm 2023, chúng tôi đã thành lập Nhóm Chiến lược Đổi mới để đạt được chiến lược tăng trưởng trong các sáng kiến ​​ASV trung hạn và tăng cường các chức năng thông minh của mình (tức là Tìm kiếm, Truy cập và Hợp tác) cho phép chúng tôi tiếp cận trực tiếp các thị trường, khách hàng và hoạt động đổi mới toàn cầu, nhanh chóng xem xét và đưa ra quyết định về liên minh, đối tác.
Nhóm Chiến lược Đổi mới sẽ đóng vai trò là cơ sở chiến lược toàn cầu cho đổi mới mở và đã bắt đầu các hoạt động ở Nhật Bản và Bắc Mỹ. Trong tương lai, nó sẽ thực hiện các hoạt động theo kế hoạch toàn cầu sau đây.

Vốn đầu tư mạo hiểm của doanh nghiệp: CVC

CVC đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực tăng trưởng và đầu tư mạo hiểm (VC). Nó cũng hoạt động với sự cộng tác của Nhóm Chiến lược Đổi mới.

Nghiên cứu Bắc Mỹ &
Trung tâm đổi mới: NARIC

NARIC là trung tâm chiến lược nghiên cứu và phát triển toàn cầu của Tập đoàn Ajinomoto. Nó hỗ trợ các hoạt động của Tập đoàn cũng như các công ty và tổ chức khác trong chương trình Đổi mới mở trên toàn thế giới, tập trung vào Bắc Mỹ và Châu Âu. NARIC hợp tác với Nhóm Chiến lược Đổi mới ở Bắc Mỹ.

Trung tâm đổi mới khách hàng: CIC

CIC tạo ra các dự án nghiên cứu thông qua thảo luận với các đối tác kinh doanh và làm việc với họ để tạo ra các sáng kiến ​​mới có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội. Nó có Không gian Công nghệ giới thiệu 37 công nghệ đại diện trong 14 danh mục từ các doanh nghiệp Khoa học Thực phẩm và Khoa học Amino của Tập đoàn Ajinomoto, và Không gian Ý tưởng Kỹ thuật số trưng bày Công nghệ thông tin tiên tiến.