Các tổ chức và cơ sở R&D Các tổ chức và cơ sở R&D

Mục đích tồn tại của chúng tôi

Chúng tôi sẽ hiện thực hóa khẩu hiệu “Ăn ngon, sống khỏe” bằng cách vượt ra ngoài việc giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe để góp phần mang lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta với "AminoScience".

Mục đích của Tập đoàn Ajinomoto là đóng góp cho hạnh phúc của toàn thể nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta bằng "AminoScience". Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều loại vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ mới thông qua quá trình nghiên cứu và ứng dụng các chức năng của axit amin trong hơn 100 năm. Chúng tôi đã phát triển một phương pháp khoa học độc đáo để tối đa hóa nguồn lực của mình, giải quyết các vấn đề xã hội và đóng góp cho hạnh phúc của mọi người mà chúng tôi gọi là "AminoScience". Một trong những nguồn tạo nên lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Ajinomoto mà không công ty nào có thể dễ dàng bắt chước. Bằng cách đồng thời nỗ lực đóng góp cho môi trường và giải quyết các vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng liên quan đến hệ thống thực phẩm, chúng ta sẽ đạt được hai kết quả: giảm 50% tác động đến môi trường và giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh cho 1 tỷ người.

Chúng tôi sẽ xây dựng các doanh nghiệp có lợi nhuận, độc đáo và vững chắc nhằm thúc đẩy "Khoa học Amino" trong bốn lĩnh vực tăng trưởng (Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Sức khỏe, CNTT và Xanh). Trong mỗi lĩnh vực, chúng tôi sẽ mang lại giá trị xã hội một cách bền vững thông qua sự tăng trưởng vững chắc của các hoạt động kinh doanh hiện tại và chuyển đổi mô hình kinh doanh (BMX) để thúc đẩy sự tăng trưởng đó. Chúng tôi đã đầu tư 25.8 tỷ yên vào R&D (1.9% doanh thu, dựa trên kết quả hợp nhất năm 2022) như một nguồn lực để tạo ra giá trị mới. Hoạt động R&D thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto.

Hệ thống R&D kết nối với khách hàng từ 
quan điểm của cả nhóm

Tập đoàn Ajinomoto, tập trung vào hai trung tâm nghiên cứu tại Nhật Bản, Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm và Viện Nghiên cứu Sản phẩm Khoa học Sinh học & Hóa chất Tinh tế tại Ajinomoto Co., Inc., cùng với cơ sở R&D của các công ty thuộc tập đoàn tại Nhật Bản và nước ngoài, tham gia vào hoạt động R&D từ góc độ toàn tập đoàn, từ nghiên cứu và phát triển các công nghệ cơ bản hướng đến thế hệ tiếp theo, đến phát triển sản phẩm được tối ưu hóa cho nhu cầu địa phương. Ngoài ra, Phòng Nghiên cứu & Kế hoạch Kinh doanh của Ajinomoto Co., Inc. đóng vai trò trung tâm trong việc thiết lập, đánh giá và phân bổ nguồn lực cho các chủ đề nghiên cứu của toàn tập đoàn, cũng như quản lý việc phát triển nguồn nhân lực toàn cầu, thành lập Mạng lưới R&D và hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn giới thiệu thị trường. Các tổ chức R&D này phối hợp với doanh nghiệp để phát triển đổi mới mở và tạo ra giá trị mới cùng với khách hàng của chúng tôi.

Hơn 1700 R&D
cá nhân

Số lượng nhân viên R&D đã tăng lên cùng với sự phát triển của hoạt động kinh doanh của chúng tôi và hiện có tổng số hơn 1,700 người tại các địa điểm nghiên cứu của chúng tôi trên khắp thế giới.
Chúng tôi có nhân sự có chuyên môn cao trong các lĩnh vực khác nhau như sản phẩm thực phẩm, lên men, công nghệ sinh học, sinh học, hóa học, kỹ thuật và các lĩnh vực khác. Xấp xỉ. 10% trong số họ có bằng tiến sĩ.