Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

Sứ mệnh

Mang lại niềm vui sống cho mọi người trên toàn cầu bằng cách phát triển công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mang lại hương vị thơm ngon, dinh dưỡng và giá trị cho khách hàng

Cơ cấu Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

Trung tâm phát triển công nghệ

  • Phát triển vật liệu mới và công nghệ mới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và phát triển công nghệ phân tích
  • Phát triển các giải pháp BtoB để xử lý khách hàng

Trung tâm tạo ra giá trị sức khỏe

  • Phát triển và cung cấp hỗ trợ cho các sản phẩm, công nghệ và thông tin theo đuổi giá trị sức khỏe
  • Đồng tạo ra giá trị chung cho khách hàng liên quan đến sức khỏe

Trung tâm phát triển sản phẩm

  • Phát triển và cho phép sản xuất gia vị và thực phẩm chế biến
  • Thiết kế công nghệ sản xuất và đóng gói thực phẩm
  • Đánh giá sản phẩm (ngon, dễ sử dụng)

Khu vực kinh doanh

Hộ gia đình
Nhà hàng và Chế biến

Năm công nghệ cốt lõi

Công nghệ làm ngon

Đạt được độ ngon vượt trội bằng cách kiểm soát hương vị, mùi thơm và kết cấu, đồng thời tạo ra giá trị +α cho khách hàng

Công nghệ nâng cao giá trị sức khỏe

Cung cấp giải pháp cho các vấn đề sức khỏe dựa trên lý thuyết hành vi sức khỏe và tài liệu chức năng

Công nghệ thiết kế CX

Cung cấp trải nghiệm “nhận thức”, “mua hàng”, “nấu ăn” và “ăn uống” với giá trị được thiết kế từ góc độ khách hàng

Kỹ thuật thực phẩm

Phát triển các công nghệ xử lý và đóng gói góp phần mang lại giá trị cho khách hàng (+α) dựa trên các phương pháp kỹ thuật

Công nghệ thiết kế an toàn và độ tin cậy thực phẩm

Phát triển các công nghệ sẽ dẫn đến chiến lược nguyên liệu thô hướng tới tương lai với cái nhìn toàn cảnh về chuỗi cung ứng

Địa Chỉ

Tên Công ty

Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

Trụ sở chính

1-1 Suzuki-cho, Kawasaki-ku, Thành phố Kawasaki, Tỉnh Kanagawa
210-8681 Nhật Bản