Khoa học thực phẩm

Hương vị mà mọi người tin tưởng

Tập đoàn Ajinomoto đặt ưu tiên hàng đầu về chất lượng, an toàn và sự an tâm cho khách hàng. Chúng tôi đóng vai trò hàng đầu về an toàn trong ngành công nghiệp thực phẩm và làm việc dựa trên các công nghệ và khuôn khổ để tối đa hóa an toàn thực phẩm. Trong khâu thu mua nguyên liệu, chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và xác định rõ ràng nơi xuất xứ và đường phân phối. Trong quá trình sản xuất, các tiêu chuẩn chất lượng được đặt ra cho từng quy trình và tuân thủ nghiêm ngặt. Hệ thống ngăn ngừa sự ô nhiễm bởi các chất gây dị ứng và vật liệu lạ được áp dụng cho toàn bộ quy trình sản xuất của mỗi sản phẩm thực phẩm. Hơn nữa, chúng tôi thực hiện các hệ thống kiểm soát tiên tiến nhất để quản lý nguyên liệu, quy trình và sản phẩm để đảm bảo an toàn. Những thực hành này được đưa vào các nguyên tắc cốt lõi của Tập đoàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật với những thay đổi của môi trường thị trường và yêu cầu của người tiêu dùng, đồng thời đóng góp hơn nữa vào an toàn thực phẩm để cung cấp chất lượng và sự đảm bảo ở mức cao nhất cho khách hàng của chúng tôi.