FY2018 ASV Awards Giải thưởng lớn

Cook Do® Kích thích các gia đình Nhật Bản trong năm thứ 40.

Ajinomoto Co., Inc.
Cook Do®, Kỷ niệm 40 năm có mặt trên thị trường, “Hâm nóng các gia đình Nhật Bản!”

Giải thưởng Lớn năm 2018 được trao cho doanh nghiệp “Cook Do®” của Nhật Bản vì những nỗ lực không ngừng theo đuổi giá trị mới (dinh dưỡng, nấu ăn thông minh, ăn uống cùng nhau, v.v.) trong suốt chuỗi giá trị trong 40 năm kể từ khi ra mắt.

Xem video bằng các ngôn ngữ khác