FY2022 ASV Awards Giải Vàng

Người đoạt giải vàng

Ajinomoto Co., Inc.
Góp phần “Giảm khí nhà kính” thông qua Nhóm toàn cầu trong lĩnh vực kinh doanh bột ngọt và axit nucleic

Trong năm tài chính 2022, một sáng kiến ​​góp phần giảm khí nhà kính do nhóm toàn cầu thuộc ngành kinh doanh bột ngọt và axit nucleic thực hiện đã mang về Giải Vàng. Sáng kiến ​​này tập trung vào chủ đề giải quyết thách thức Tăng tốc x Mở rộng quy mô bằng cách tối đa hóa giá trị tài sản vô hình (đóng góp cho sự thịnh vượng của hành tinh). Để đạt được ASV trong hoạt động kinh doanh bột ngọt và axit nucleic, sáng kiến ​​này đã khởi động dự án BRIDGE, một nỗ lực đa chức năng liên quan đến chuỗi giá trị và các công ty con ở nước ngoài. Kết quả của dự án này là chúng tôi đã giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính từ quá trình sản xuất bột ngọt và axit nucleic trong một khoảng thời gian ngắn.