Một thông điệp từ đội ngũ làm bánh tận tâm của chúng tôi!

Ajinomoto Cambrooke nỗ lực cung cấp các sản phẩm bánh theo giới hạn của Covid-19.