Tập đoàn Ajinomoto chi nhánh Brazil tài trợ 320,000 USD để chống lại COVID-19

AJINOMOTO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. đã thông báo quyên góp khoảng 1.7 triệu BRL (tương đương 320,000 USD) để giúp chống lại đại dịch COVID-19. Khoản quyên góp nhằm giúp các chuyên gia y tế tại các bệnh viện ở các khu vực đặt văn phòng và nhà máy của công ty có được sự an toàn và các thiết bị khác mà họ cần.

Các khoản tiền sẽ được cung cấp thông qua Instituto Ajinomoto cho các tổ chức công bao gồm Instituto Emilio Ribas, Bệnh viện São Paulo, Bệnh viện Estadual de Bauru và các cơ sở Santa Casa ở Laranjal Paulista, Limeira, Valparaíso và Pederneiras.

“Ajinomoto do Brasil sản xuất thực phẩm và các sản phẩm axit amin, những mặt hàng thiết yếu cho người dân địa phương. Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình với tư cách là một công ty, vừa là nhà cung cấp hàng hóa vừa là đối tác của các chuyên gia y tế đang chống lại COVID-19 ”, nói Tatsuya Sasaki, Chủ tịch của Ajinomoto do Brasil. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các sáng kiến ​​khác mà thông qua đó chúng tôi có thể đóng góp cho xã hội Brazil."

Ajinomoto do Brasil has been carefully monitoring all COVID-XNUMX developments. In March XNUMX, the company created a task force led by President Sasaki and including local representatives from various departments. Among measures the company has adopted to protect the safety of employees are the implementation of remote work, strengthening of hygiene and cleaning procedures at facilities, and internal communications focused on awareness-raising and guidance.

“Our primary objective is to care for and protect our employees, their families and society as a whole,” said President Sasaki. “Ajinomoto do Brasil contributes to several segments of the market including food, pharmaceuticals, and agriculture, so we cannot stop production. This donation is part of our way of addressing this very challenging moment for Brazil and the world.”