Chúng tôi cảm ơn bạn vì những nỗ lực của một nhóm

Video chuyển tiếp của lãnh đạo cao nhất để thể hiện sự đánh giá cao đối với các nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto, những người đang nỗ lực theo quy định của Covid19 (ngày 30 tháng 2020 năm XNUMX).

Phụ đề tiếng anh

Phụ đề tiếng Tây Ban Nha