Thông điệp từ Nhóm Cambrooke của chúng tôi - Tất cả các bạn thế nào?

Thông điệp video từ nhóm Ajinomoto Cambrooke tới khách hàng của họ.

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn!

Bạn có vài phút để hoàn thành cuộc khảo sát của chúng tôi không?
Chúng tôi đang tìm cách cải thiện trang web của mình và phản hồi của bạn rất có giá trị đối với chúng tôi.