Thông điệp từ những người đứng đầu khu vực

Chuyển tiếp video tin nhắn từ những người đứng đầu khu vực để đánh giá cao và khuyến khích nhân viên theo quy định hạn chế của Covid19 (ngày 29 tháng 2020 năm XNUMX).