Thông điệp từ những người đứng đầu khu vực

Chuyển tiếp video tin nhắn từ những người đứng đầu khu vực để đánh giá cao và khuyến khích nhân viên theo quy định hạn chế của Covid19 (ngày 29 tháng 2020 năm XNUMX).

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn!

Bạn có vài phút để hoàn thành cuộc khảo sát của chúng tôi không?
Chúng tôi đang tìm cách cải thiện trang web của mình và phản hồi của bạn rất có giá trị đối với chúng tôi.