Cảm ơn One Team! từ Agro2Agri ở Tây Ban Nha

Dự án One Team của Agro2Agri ở Tây Ban Nha. Tất cả các nhân viên văn phòng và nhân viên thương mại đang làm việc tại nhà đã chuẩn bị một video cho nhân viên nhà máy của họ để cảm ơn họ vì nỗ lực và cam kết của họ trong những thời điểm sợ hãi và bất ổn lớn này.