Sự kiện

Với tư cách là công ty hàng đầu thế giới về vị umami và axit amin, chúng tôi sẽ tiếp tục làm nổi bật sự an toàn và lợi ích của chúng thông qua thông tin dựa trên khoa học trong các sự kiện và phương tiện truyền thông khác nhau. Tìm hiểu về các sự kiện của chúng tôi trên khắp thế giới.