Tạm ngừng Hoạt động Kinh doanh của Ajinomoto Nga (〇〇〇 “AJINOMOTO”)

Chúng tôi đã quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Ajinomoto Nga (〇〇〇 “AJINOMOTO”) do môi trường kinh doanh hiện tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cẩn thận tình hình và thực hiện các biện pháp bổ sung khi thích hợp.

Trọng tâm của chúng tôi vẫn là đảm bảo sự an toàn và phúc lợi cho nhân viên của chúng tôi và gia đình của họ ở Nga, cũng như trên toàn thế giới Ajinomoto của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục hy vọng về hòa bình, ổn định và an ninh trên thế giới.

26 Tháng ba, 2022

Takaaki Nishii, Chủ tịch & Giám đốc điều hành
Taro Fujie, Giám đốc điều hành & Phó chủ tịch cấp cao
Ajinomoto Co., Inc.