Tôi có thể có thêm không?

Tất cả chúng ta đều muốn có nhiều hơn trong cuộc sống. Bộ phim công ty toàn cầu đầu tiên của nhóm Ajinomoto "Tôi có thể có thêm không?" thể hiện sứ mệnh của chúng tôi là đóng góp vào thực phẩm và sức khỏe của thế giới cũng như mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tương lai thông qua các giải pháp dựa trên khoa học amin của chúng tôi. Chúng tôi mang đến nhiều món ăn ngon hơn, nhiều tiện ích hơn, nhiều dinh dưỡng hơn, nhiều sức khỏe hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn cho mọi người trên toàn thế giới. Trong câu chuyện, chúng ta được giới thiệu với các nhân vật từ mọi tầng lớp xã hội, những người đều muốn nhiều hơn những gì họ cần, nhóm Ajinomoto có giải pháp nào.