Thông Cáo Báo Chí

Ajinomoto Co. Inc. đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn sở hữu của mình trong một công ty vật liệu đóng gói ở Thái Lan cho đối tác liên doanh của mình