Thông Cáo Báo Chí

Ajinomoto Co., Inc. ký kết thỏa thuận bán cổ phần của mình trong một công ty axit amin sử dụng thức ăn chăn nuôi ở Châu Âu