Thông Cáo Báo Chí

Ajinomoto Co., Inc. Thành công trong việc phát triển một giải pháp thay thế có khả năng phân hủy sinh học cao cho microbeads bằng nhựa cho mỹ phẩm