Thông Cáo Báo Chí

Tập đoàn Ajinomoto thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thực phẩm Ajinomoto, một Công ty mới Phụ trách Sản xuất và Đóng gói Gia vị và Thực phẩm Chế biến tại Nhật Bản, vào tháng 2019 năm XNUMX Một phần của Tái cấu trúc Hệ thống Sản xuất Sản phẩm Thực phẩm Nhật Bản