Tìm hiểu về Tập đoàn Ajinomoto

Làm thế nào Tập đoàn Ajinomoto nhận ra sức khỏe tốt hơn cho mọi người trên khắp thế giới thông qua khoa học amin, được giải thích một cách đơn giản.

Xem video bằng các ngôn ngữ khác

Nếu bạn muốn xem với phụ đề, hãy truy cập kênh youtube của chúng tôi và chọn phụ đề.