Tuyên bố: Dinh dưỡng không thỏa hiệp 2021

Do trải nghiệm của chúng tôi với đại dịch, tầm quan trọng của thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết đối với chúng tôi. Tập đoàn Ajinomoto nỗ lực giải quyết các vấn đề sức khỏe toàn cầu bằng cách sản xuất các loại thực phẩm bổ dưỡng và lành mạnh dễ dàng tiếp cận với mọi người ở mọi tầng lớp trên toàn thế giới. Thông qua tiếng nói của các nhân viên Tập đoàn Ajinomoto đang làm việc tại các quốc gia khác nhau, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn phương pháp tiếp cận “Dinh dưỡng không thỏa hiệp” cũng như những suy nghĩ và kinh nghiệm của nhân viên khi họ cố gắng đạt được Ăn ngon, Sống khỏe.