Tầm với của chúng tôi

Là một công ty toàn cầu, Tập đoàn Ajinomoto có những kỳ vọng, trách nhiệm và cơ hội đóng góp vào sự tốt đẹp hơn của xã hội. Trong cuộc tranh luận phức tạp và bối cảnh về dinh dưỡng toàn cầu, chúng tôi tin rằng Tập đoàn Ajinomoto và những người khác trong khu vực tư nhân đều có trách nhiệm phát triển các giải pháp dài hạn giúp giải quyết các thách thức về dinh dưỡng thừa và thiếu.

Với các sản phẩm có mặt tại hơn 130 quốc gia và khu vực, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng đóng góp vào những thách thức về dinh dưỡng trên thế giới một cách cởi mở, minh bạch và xác thực.

Chúng tôi hiện tiếp cận 700 triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới chỉ với các sản phẩm tiêu dùng của mình. Chúng tôi tin rằng con số này sẽ tăng lên trong 10 năm tới, cuối cùng cho phép chúng tôi giúp 1 tỷ người có cuộc sống khỏe mạnh hơn.