Những câu chuyện trên khắp địa cầu

Chúng tôi cam kết giúp mọi người ở khắp mọi nơi vượt qua thách thức thông qua các giải pháp bền vững cho phép họ thưởng thức thức ăn ngon và sức khỏe tốt hơn. Tập đoàn Ajinomoto đã tác động đến hàng triệu người trên thế giới thông qua các sáng kiến ​​dinh dưỡng, phát triển sản phẩm mới và tiến bộ khoa học. Dưới đây là một số câu chuyện đó.