Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Về Chính sách Bảo mật này

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông, nhân viên và những người khác mà chúng tôi có quan hệ (“bạn” và “của bạn”) bởi Ajinomoto Co., Inc. (“chúng tôi”, “ chúng tôi,” và “của chúng tôi”) tuân thủ các luật hiện hành và bất kỳ luật nào trong tương lai có thể thay thế chúng.

Trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin dựa trên các luật liên quan đến việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này đặt ra cơ sở cho bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi có được về bạn từ các nguồn khác sẽ được chúng tôi xử lý. Vui lòng dành thời gian để đọc và hiểu đầy đủ Chính sách quyền riêng tư này.

2. Cách chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn và Thông tin Cá nhân nào chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, cho dù bằng biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, qua email, thư hoặc cách khác, chẳng hạn như tên, địa chỉ, ngày sinh, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.

Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin trên từ các chi nhánh của bạn, đối tác kinh doanh của chúng tôi (nhà thầu, khách hàng, đối tác liên minh, đối tác nghiên cứu chung, hiệp hội ngành, v.v.) hoặc các nguồn công khai.

Khi bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ khác nhau được cung cấp trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin kỹ thuật về thiết bị của bạn và tương tác của bạn với các trang web của chúng tôi, bao gồm dữ liệu vị trí, cookie và địa chỉ IP của bạn ( "Bánh quy, v.v.”).

Vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie của chúng tôi và cách tắt chúng.

3. Mục đích xử lý Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn theo các mục đích sử dụng sau đây và sẽ không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi được luật hiện hành cho phép. Ngoài ra, Thông tin cá nhân mà chúng tôi được ủy thác xử lý sẽ được sử dụng trong phạm vi các mục đích mà chúng tôi được ủy thác.

 • Mục đích sử dụng được thông báo cho bạn khi cung cấp Thông tin cá nhân, v.v.

 • Mục đích sử dụng được công bố trên trang web của chúng tôi, v.v., bao gồm Chính sách quyền riêng tư này

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Trong Chính sách Quyền riêng tư này, “Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi” đề cập đến các sản phẩm và dịch vụ trong các doanh nghiệp sản phẩm thực phẩm và khoa học amino của Tập đoàn Ajinomoto.*

* Tập đoàn Ajinomoto đề cập đến các chi nhánh trong nước và quốc tế của chúng tôi, các công ty lớn được niêm yết tại đây, và áp dụng tương tự sau đây.

 • Mục thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
  Thông tin cá nhân về người dùng dịch vụ web thành viên của chúng tôi (sau đây gọi là “Dịch vụ mục tiêu” trong bảng này)
  • Cung cấp và quản lý Dịch vụ mục tiêu
  • Cung cấp các thông tin khác nhau liên quan đến Dịch vụ mục tiêu
  • Giới thiệu các chiến dịch, thông tin sự kiện, v.v.
  • Bảng câu hỏi, khảo sát và các yêu cầu hợp tác khác
  • Gửi và cung cấp giải thưởng và phần thưởng cho các chiến dịch, khảo sát, v.v.
  • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  • Tổng hợp và phân tích dữ liệu thống kê để sử dụng trong việc phát triển và tiếp thị Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  • Theo dõi các vấn đề thông qua phân tích lịch sử duyệt web, lịch sử mua hàng, v.v. của người dùng trong Dịch vụ mục tiêu
   1. Cải thiện và nâng cao sự tiện lợi của Dịch vụ mục tiêu
   2. Hiển thị nội dung theo sở thích và mối quan tâm của người dùng có liên quan và giới thiệu Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi
   3. Phân phối quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi bên ngoài Dịch vụ mục tiêu để đáp ứng lợi ích và mối quan tâm của người dùng và đo lường hiệu quả quảng cáo
  • Phản hồi các yêu cầu, thắc mắc của người dùng, v.v.
  Thông tin cá nhân về người dùng của các trang web khác nhau do chúng tôi điều hành (không bao gồm các dịch vụ web dành cho thành viên được mô tả ở trên, sau đây được gọi là “Trang web mục tiêu” trong bảng này)
  • Theo dõi các vấn đề thông qua phân tích lịch sử duyệt web của người dùng, v.v. tại các Trang web Mục tiêu
   1. Cải thiện và nâng cao sự tiện lợi của các trang web mục tiêu
   2. Hiển thị nội dung theo sở thích và mối quan tâm của người dùng có liên quan và giới thiệu Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi
   3. Phân phối quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi bên ngoài Trang web Mục tiêu để đáp ứng lợi ích và mối quan tâm của người dùng và đo lường hiệu quả quảng cáo
  • Phản hồi các yêu cầu, thắc mắc của người dùng, v.v.
  • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  Thông tin cá nhân về người nộp đơn cho các chiến dịch, khảo sát, cuộc thi, v.v.
  • Thực hiện bốc thăm và tự chọn
  • Công bố kết quả bốc thăm/chọn lọc
  • Gửi và cung cấp giải thưởng, v.v.
  • Giải đáp thắc mắc từ ứng viên
  • Thông tin liên lạc khác nhau liên quan đến trên
  • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  Thông tin cá nhân trên các màn hình mà chúng tôi yêu cầu đánh giá Sản phẩm và Dịch vụ của mình (bao gồm cả những sản phẩm và dịch vụ thuộc R&D)
  • Thực hiện đánh giá Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  • Gửi và cung cấp phần thưởng
  • Thông tin liên lạc khác nhau liên quan đến trên
  • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  Thông tin cá nhân về người mua bằng cách mua hàng qua thư, v.v.
  • Chấp nhận đơn đặt hàng, vận chuyển, thanh toán và trả lời các câu hỏi về Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi
  • Thông tin liên lạc khác nhau liên quan đến trên
  • Giới thiệu các chiến dịch, thông tin sự kiện, v.v.
  • Bảng câu hỏi, khảo sát và các yêu cầu hợp tác khác
  • Gửi và cung cấp giải thưởng và phần thưởng cho các chiến dịch, khảo sát, v.v.
  • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  • Tổng hợp và phân tích dữ liệu thống kê để sử dụng trong việc phát triển và tiếp thị Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  • Trong trường hợp mua hàng qua thư đặt hàng qua Internet, các vấn đề sau thông qua phân tích lịch sử duyệt web, lịch sử mua hàng, v.v. của người mua trên trang web đặt hàng qua thư
   1. Cải thiện và nâng cao sự tiện lợi của trang web đặt hàng qua thư có liên quan
   2. Hiển thị nội dung theo sở thích và mối quan tâm của người mua và giới thiệu Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
   3. Phân phối quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi bên ngoài trang web đặt hàng qua thư có liên quan để đáp ứng lợi ích và mối quan tâm của người mua và đo lường hiệu quả quảng cáo
  Thông tin cá nhân của những người đã gửi cho chúng tôi ý kiến, thắc mắc, tư vấn và đề xuất về Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi
  • Phản hồi ý kiến, yêu cầu, tư vấn, đề xuất, v.v.
  • Yêu cầu hợp tác trong bảng câu hỏi về sự hài lòng đối với các câu trả lời trên, v.v.
  Thông tin cá nhân về những người tham gia các sự kiện do chúng tôi tài trợ hoặc đồng tài trợ (bao gồm các chuyến tham quan nhà máy và các sự kiện được tổ chức bên ngoài cơ sở của chúng tôi), hội thảo, v.v.
  • Thực hiện các sự kiện như vậy, hội thảo, vv
  • Trả lời các câu hỏi liên quan đến các sự kiện, hội thảo, v.v. và các thông tin liên lạc khác nhau về chúng
  • Yêu cầu hợp tác câu hỏi về các sự kiện, hội thảo, v.v. và nghiên cứu để cải thiện
  • Bảng câu hỏi, khảo sát và các yêu cầu hợp tác khác liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi
  • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  Thông tin cá nhân về những người đã yêu cầu tài liệu của chúng tôi, v.v.
  • Vận chuyển vật liệu và các hành động liên quan
  • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi

 • Thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
  Thông tin cá nhân về nhân viên, giám đốc và cán bộ của các đối tác kinh doanh, đối tác liên minh, v.v. (bao gồm cả những ứng viên đó)
  • Cung cấp thông tin về chúng tôi
  • Cung cấp thông tin về nội dung, chất lượng, an toàn, hiệu quả và việc sử dụng đúng cách các Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  • Giới thiệu và xúc tiến bán các Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  • Việc thực hiện nghĩa vụ, thực hiện quyền đối với giao dịch
  • Thu thập thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh, chào hỏi, liên lạc, hướng dẫn, v.v.
 • Mục thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
  Thông tin cá nhân về ứng viên được tuyển dụng và ứng viên thực tập
  • Kiểm tra, quyết định, trả lời các câu hỏi, v.v. chấp nhận hoặc từ chối
  • Xác minh và phân tích các hoạt động tuyển dụng và tham khảo cho việc lập kế hoạch và quản lý trong tương lai
  • Xác minh và phân tích các hoạt động thực tập và tham khảo cho việc lập kế hoạch và quản lý trong tương lai
  • Thông tin liên lạc và các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề trên
  Thông tin cá nhân về thực tập
  • Triển khai thực tập
  • Truyền thông liên quan đến việc thực hiện thực tập và các hoạt động liên quan đến quản lý thiết bị và cơ sở
  • Các hoạt động liên quan đến quản lý lao động
  • Hoạt động liên quan đến đào tạo
  • Các hoạt động liên quan đến sức khỏe và an toàn, quản lý sức khỏe, v.v.
  • Các hoạt động liên quan đến trên
  Thông tin cá nhân về người về hưu
  • Thanh toán lương hưu hưu trí, v.v.
  • Thông tin liên lạc cần thiết, chẳng hạn như thông tin về các cuộc họp OB
  • Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty
  • Thực hiện và phổ biến các luật và quy định liên quan đến lao động
  • Các hoạt động liên quan đến trên
 • Mục thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
  Thông tin cá nhân về giám đốc, cán bộ, nhân viên của chúng tôi (bao gồm cả nhân viên không thường xuyên và nhân viên bán thời gian) và gia đình của họ
  • Các hoạt động liên quan đến truyền thông kinh doanh, quản lý thiết bị và cơ sở vật chất
  • Các hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự và lao động
  • Các hoạt động liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp hưu trí, lương hưu doanh nghiệp, phúc lợi, v.v.
  • Hoạt động liên quan đến đào tạo
  • Các hoạt động liên quan đến sức khỏe và an toàn, quản lý sức khỏe, v.v.
  • Hoạt động dựa trên luật pháp và các quy định như bảo hiểm việc làm, bảo hiểm xã hội, thuế và an sinh xã hội, v.v.
  • Các hoạt động liên quan đến Hiệp hội sở hữu cổ phần của nhân viên
  • Các hoạt động liên quan đến trên
  Thông tin cá nhân về nhân viên tạm thời
  • Hoạt động liên quan đến thông tin liên lạc kinh doanh và thiết bị và quản lý cơ sở
  • Các hoạt động liên quan đến quản lý lao động
  • Các hoạt động liên quan đến sức khỏe và an toàn, quản lý sức khỏe, v.v.
  • Các hoạt động liên quan đến trên
  Thông tin Cá nhân về nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto
  • Truyền thông doanh nghiệp
  • Các hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự và lao động
 • Mục thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
  Thông tin cá nhân về cổ đông và nhà đầu tư
  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp
  • Cung cấp và truyền đạt các bản tin cổ đông, lợi ích của cổ đông và các phân phối khác
  • Gửi và cung cấp bảng câu hỏi, khảo sát và các yêu cầu hợp tác khác, cũng như phần thưởng
  • Quản lý cổ đông, chẳng hạn như chuẩn bị dữ liệu cổ đông dựa trên các tiêu chuẩn quy định dựa trên các luật và quy định khác nhau
  • Thực hiện các dịch vụ cổ đông và nghiên cứu cải tiến
  • Cung cấp và truyền đạt các thông tin khác nhau về Tập đoàn Ajinomoto
  • Các hoạt động liên quan đến trên
 • Mục thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
  Thông tin cá nhân về những người khiếu nại và khiếu nại liên quan đến Thông tin cá nhân
  • Phản hồi các yêu cầu và khiếu nại, v.v. và điều tra cần thiết để phản hồi
  • Xác định người ủy thác/đại lý
  • Gửi phản hồi và thông tin liên lạc cần thiết
  Thông tin cá nhân của khách (bao gồm thông tin về đối tượng trên camera an ninh)
  • Nhận dạng của người đã đến thăm chúng tôi
  • Duy trì sự an toàn của các cơ sở của chúng tôi
  Thông tin cá nhân về cư dân trong vùng lân cận các cơ sở của chúng tôi
  • Thông tin liên lạc cần thiết trong trường hợp khẩn cấp, v.v.
  • Trao đổi, truyền đạt thông tin cần thiết
  Thông tin cá nhân về các thành viên của các tổ chức mà chúng tôi là thành viên hoặc nhà tài trợ hoặc các tổ chức bên ngoài khác
  • Thông tin liên lạc cần thiết cho hoạt động của các tổ chức đó
  • Nghiên cứu khả năng hợp tác hoặc liên minh với chúng tôi, v.v.
  Thông tin cá nhân về những người hợp tác trong hỗ trợ dinh dưỡng, thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu khác, v.v.
  • Thực hiện hỗ trợ dinh dưỡng, thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu khác, v.v., và các hoạt động truyền thông tiếp theo
  • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  Thông tin cá nhân có được từ thông tin công khai và danh sách được phân phối, v.v.
  • Xem xét khả năng hợp tác hoặc liên minh với chúng tôi và các thông tin liên lạc có liên quan
  • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • (1) Mã số cá nhân và Thông tin cá nhân cụ thể cần thu thập và Mục đích sử dụng

  Số Cá nhân và Thông tin Cá nhân Cụ thể (như được định nghĩa trong Đạo luật về Sử dụng Số để Nhận dạng Cá nhân Cụ thể trong Thủ tục Hành chính của Nhật Bản) do chúng tôi nắm giữ và mục đích sử dụng của chúng như sau.

  Mục số cá nhân và thông tin cá nhân cụ thể Mục đích sử dụng
  Cá nhân Số lượng cổ đông
  • Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến cổ tức
  Mã số cá nhân và Thông tin cá nhân cụ thể của các đối tác kinh doanh cần thiết để nộp cho Cơ quan thuế, v.v.
  • Thực hiện các công việc liên quan đến lập và nộp hồ sơ thanh toán
  Số cá nhân và Thông tin cá nhân cụ thể của nhân viên của chúng tôi, v.v. và những người phụ thuộc của họ
  • Thực hiện các công việc về bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí có tính chất phúc lợi và các công việc khác có liên quan đến bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
  • Thực hiện các công việc liên quan đến khấu trừ và các công việc khác liên quan đến thuế theo quy định của pháp luật
  • Thực hiện quản lý liên quan đến Hiệp hội sở hữu cổ phần của nhân viên và các phúc lợi khác
  Cá nhân Số lượng người nhận lương hưu doanh nghiệp, v.v.
  • Thực hiện các công việc liên quan đến lập và nộp hồ sơ thanh toán

  (2) Thông tin giới thiệu cá nhân cần thu thập và mục đích sử dụng

  Thông tin giới thiệu cá nhân (như được định nghĩa trong Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân của Nhật Bản ("APPI")) do chúng tôi nắm giữ và mục đích sử dụng của nó chủ yếu như sau.

  Mục thông tin giới thiệu cá nhân Mục đích sử dụng
  Bánh quy, v.v.
  • Hiểu và phân tích trạng thái sử dụng của người dùng đối với các trang web khác nhau mà chúng tôi điều hành, bao gồm các dịch vụ web dành cho thành viên của chúng tôi (sau đây gọi là “Trang web của chúng tôi”)
  • Lưu giữ lịch sử xem nội dung của người dùng trên Trang web của chúng tôi
  • Theo dõi các vấn đề thông qua phân tích lịch sử duyệt web của người dùng trên Trang web của chúng tôi
   1. Cải thiện và nâng cao sự tiện lợi của Trang web của chúng tôi
   2. Hiển thị nội dung theo sở thích và mối quan tâm của người dùng (bao gồm hiển thị nội dung phù hợp hơn với người dùng kết hợp với tình trạng sử dụng các trang web và dịch vụ khác do Các Công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto tại Nhật Bản cung cấp*) và giới thiệu Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
   3. Phân phối quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi bên ngoài Trang web của Chúng tôi để đáp ứng lợi ích và mối quan tâm của người dùng và đo lường hiệu quả quảng cáo

  * Các Công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto tại Nhật Bản đề cập đến các chi nhánh trong nước của chúng tôi, các công ty lớn được niêm yết tại đây dưới tiêu đề “Nhật Bản,” và điều tương tự cũng được áp dụng sau đây.

4. Tiết lộ Thông tin Cá nhân cho người nhận và sử dụng chung Thông tin Cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh của chúng tôi trong khuôn khổ sử dụng chung theo APPI, chi tiết như sau:

(A) Chi nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh của chúng tôi;

 

(Sử dụng chung thông tin cá nhân)

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh của chúng tôi trong khuôn khổ sử dụng chung theo APPI, chi tiết như sau:

 

Các mục thông tin cá nhân được sử dụng chung Mục đích sử dụng chung Phạm vi người dùng chung Đại diện quản lý
Các thông tin sau đây được thu thập khi khách hàng gửi ý kiến, thắc mắc đến Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi:

Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ E-Mail, Ngày sinh, v.v.

 • Phản hồi các ý kiến ​​và câu hỏi nhận được
Ajinomoto Co., Inc.
Các công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto tại Nhật Bản
Ajinomoto Co., Inc.

Vui lòng tham khảo Phần 8 bên dưới để biết địa chỉ và tên của người đại diện của chúng tôi.

Các thông tin sau về nhân viên của các Công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto tại Nhật Bản:

Tên Địa chỉ E-Mail, Ngày sinh, v.v.

 • Truyền thông doanh nghiệp
 • Các hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự và lao động
Ajinomoto Co., Inc.
Các công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto tại Nhật Bản
Ajinomoto Co., Inc.

Vui lòng tham khảo Phần 8 bên dưới để biết địa chỉ và tên của người đại diện của chúng tôi.

Để biết thông tin về việc sử dụng chung Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ ở Nhật Bản, vui lòng tham khảo Mục 1 (3) trong Chính sách quyền riêng tư bằng tiếng Nhật của chúng tôi (https://www.ajinomoto.co.jp/privacy/).

(B) Nhân viên của chúng tôi: Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho nhân viên của chúng tôi, những người có thẩm quyền và cần truy cập thông tin đó;
(c) Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ CNTT;
(D) Bên thứ ba được ủy thác: Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp doanh nghiệp được ủy thác cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng;
(e) Đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh như nhà thầu, khách hàng, đối tác liên minh, đối tác nghiên cứu chung, hiệp hội ngành, v.v.;
(f) Cơ quan chính phủ: Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan quản lý hợp pháp hoặc chính phủ theo yêu cầu của bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, chẳng hạn như bảo hiểm việc làm, bảo hiểm xã hội, thuế và an sinh xã hội, v.v.; Và
(G) Người thừa kế kinh doanh: Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho người kế nhiệm kinh doanh khi kế thừa kinh doanh do sáp nhập, chia tách công ty, chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc các lý do khác.

5. Thời gian lưu trữ Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ giữ lại Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trong khoảng thời gian cần thiết để xử lý Thông tin cá nhân đó, ngoại trừ trường hợp luật pháp yêu cầu chúng tôi phải giữ lại thông tin đó trong một khoảng thời gian dài hơn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đó trong khoảng thời gian đó. pháp luật yêu cầu.

6. quyền lợi của bạn

Bạn có một số quyền hợp pháp liên quan đến Thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Các quyền này có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn và luật bảo vệ dữ liệu nào áp dụng cho mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi, nhưng thông thường sẽ bao gồm những điều sau:

(A) Quyền nhận thông tin liên quan đến việc xử lý Thông tin cá nhân có liên quan và truy cập Thông tin cá nhân có liên quan mà chúng tôi nắm giữ;
(B) Quyền yêu cầu chỉnh sửa Thông tin cá nhân có liên quan nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ;
(c) Quyền yêu cầu xóa Thông tin cá nhân có liên quan trong một số trường hợp nhất định;
(D) Quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Thông tin cá nhân có liên quan trong một số trường hợp nhất định;
(e) Quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân có liên quan;
(f) Quyền nhận Thông tin cá nhân có liên quan ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và/hoặc yêu cầu chúng tôi truyền trực tiếp Thông tin cá nhân đó cho người nhận khi điều này khả thi về mặt kỹ thuật; Và
(G) Quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân có liên quan bất cứ lúc nào.

Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi, sử dụng thông tin về chúng tôi được nêu trong Phần 8 bên dưới. Bạn cũng có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu nếu bạn tin rằng bất kỳ quyền nào của bạn đã bị chúng tôi vi phạm.

Để biết các phương pháp thực hiện quyền khác được công nhận theo APPI, vui lòng tham khảo Mục 4 trong Chính sách quyền riêng tư bằng tiếng Nhật của chúng tôi (https://www.ajinomoto.co.jp/privacy/). Để biết thông tin về cách thực hiện các quyền được công nhận theo luật bảo vệ dữ liệu của các quốc gia khác ngoài Nhật Bản, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin về chúng tôi được nêu trong Phần 8 bên dưới.

7. Các biện pháp an ninh

Chúng tôi đã thiết lập Chính sách chia sẻ nhóm về quyền riêng tư làm chính sách cơ bản để đảm bảo xử lý Thông tin cá nhân phù hợp và đã quy định việc tuân thủ các luật và quy định có liên quan. Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập “Quy định bảo mật thông tin” và “Hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân” (sau đây gọi chung là “Quy định”) và đang thực hiện các biện pháp sau.

  1. Các biện pháp kiểm soát an ninh tổ chức
   • Thành lập Người quản lý thông tin cá nhân trong mỗi bộ phận của chúng tôi để làm rõ hệ thống và trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân
   • Thiết lập hệ thống truyền đạt thông tin đến người phụ trách và các bộ phận liên quan trong trường hợp xảy ra sự cố như rò rỉ thông tin
   • Liệt kê và trực quan hóa trạng thái quản lý Thông tin cá nhân trong từng bộ phận của chúng tôi
   • Thiết lập quy trình ủy thác xử lý Thông tin cá nhân cho bên thứ ba (đánh giá trước của bên được ủy thác, phê duyệt của bộ phận phụ trách an toàn thông tin, ký kết hợp đồng ủy thác quy định nghĩa vụ của bên được ủy thác đối với việc xử lý thông tin cá nhân…), thiết lập hệ thống giám sát sau khi nhận ủy thác (báo cáo định kỳ về tình hình quản lý tại bên nhận ủy thác…)
  2. Các biện pháp kiểm soát an ninh nhân sự
   • Giáo dục định kỳ cho nhân viên của chúng tôi về bảo mật thông tin
   • Làm rõ trách nhiệm giám sát của trưởng bộ phận để đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và Quy định có liên quan.
  3. Các biện pháp kiểm soát an ninh vật lý
   • Hạn chế đối với thiết bị được sử dụng, chẳng hạn như sử dụng thiết bị an toàn
   • Thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những người không được phép xem Thông tin cá nhân, chẳng hạn như khóa khu vực lưu trữ tài liệu và phương tiện khác có chứa Thông tin cá nhân, đặt quy tắc sử dụng thiết bị bên trong và bên ngoài công ty, v.v.
  4. Biện pháp kiểm soát an ninh kỹ thuật
   • Giới hạn phạm vi của nhân viên phụ trách và Thông tin cá nhân mà người đó có thể xử lý thông qua các hạn chế truy cập.
   • Đối với các hệ thống thông tin xử lý Thông tin cá nhân, việc giới thiệu một hệ thống bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc phần mềm từ bên ngoài tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu.
  5. Hiểu biết về môi trường bên ngoài
   • Thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh dựa trên sự hiểu biết về hệ thống bảo vệ Thông tin Cá nhân tại quốc gia nơi Thông tin Cá nhân được lưu trữ

KHAI THÁC. Chi tiết liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, quyền của bạn hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

(A) Địa chỉ trụ sở chính: 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
(B) Tên của người đại diện: Taro Fujie
(c) Mẫu câu hỏi: https://www.ajinomoto.co.jp/company/en/contact_us/inquiries/

9. Sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng, chúng tôi sửa đổi chính sách của mình về bảo vệ và xử lý Thông tin cá nhân và có thể sửa đổi nội dung của Chính sách quyền riêng tư này mà không cần thông báo trước. Chính sách quyền riêng tư sửa đổi sẽ được công bố ngay trên các trang web của chúng tôi và sẽ có hiệu lực sau khi công bố.