Hệ thống đảm bảo chất lượng Ajinomoto

Tập đoàn Ajinomoto áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng riêng gọi là Hệ thống đảm bảo chất lượng Ajinomoto (ASQUA) cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ của mình. Nhờ vậy, chất lượng được đảm bảo nghiêm ngặt từ khi thu mua nguyên liệu thô đến khi sản phẩm được bán ra.

Hệ thống đảm bảo chất lượng Ajinomoto (ASQUA)

Khung ASQUA

Ra đời vào năm 1997, ASQUA là hệ thống đảm bảo chất lượng riêng của Tập đoàn Ajinomoto. Hệ thống này được xây dựng dựa trên ISO 9001, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, cùng các tiêu chuẩn quản lý sản xuất như Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP), tiêu chuẩn quản lý vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP).*1
Hệ thống cũng kết hợp Chính sách chung về chất lượng của Tập đoàn, các Quy định đảm bảo chất lượng của Ajinomoto, Quy định về đảm bảo chất lượng, Tiêu chuẩn chất lượng cùng các quy định và yêu cầu khác do Tập đoàn hoặc mỗi phòng ban nội bộ thiết lập. Với ASQUA, Tập đoàn thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt trên toàn thế giới, từ khâu thu mua nguyên liệu thô đến khâu bán sản phẩm, luôn hướng đến mục tiêu chất lượng cao hơn trong sản xuất. Các yêu cầu và mong đợi của khách hàng cũng được kịp thời quan tâm để cải tiến sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh.

*1. Các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý sản xuất đã được áp dụng cho các sản phẩm.

Các cấu phần của ASQUA

Tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto

Các Tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto được thiết kế để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng chất lượng mong đợi từ thương hiệu Tập đoàn Ajinomoto. Đây là những tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ khâu đào tạo, nhãn mác, bao bì, đến xác định nguồn gốc, v.v.


Tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto (ví dụ)

 • Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

 • Tiêu chuẩn kiểm soát Halal*2

 • Tiêu chuẩn cho Kiểm soát Kosher*3

 • Tiêu chuẩn về nhãn mác sản phẩm

 • Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nguyên liệu

 • Tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh của nguyên liệu đóng gói thực phẩm

 • Tiêu chuẩn GMP về thực phẩm

 • Tiêu chuẩn GMP cho các sản phẩm dược phẩm

 • Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (bao gồm cả HACCP)

 • Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cho Nhà thầu phụ và Thu mua sản phẩm

 • Tiêu chuẩn về phản hồi khiếu nại

 • Tiêu chuẩn về quyết định ứng phó với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến chất lượng

 • Tiêu chuẩn về phòng vệ thực phẩm*4

 • Tiêu chuẩn về Truy nguyên nguồn gốc

 • Tiêu chuẩn về việc giải quyết “Phản hồi từ khách hàng”

 • Tiêu chuẩn về việc sử dụng hiệu quả “Phản hồi từ khách hàng”


*2. Những thực phẩm được phép ăn theo quy định ăn uống của người Hồi giáo.

*3. Những thực phẩm được phép ăn theo quy định ăn uống của người Do Thái.

*4. Các biện pháp để ngăn chặn việc cố ý đưa tạp chất vào trong thực phẩm. Tập đoàn sẽ kiểm tra tất cả các công đoạn từ khi khâu thu mua nguyên liệu thô cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, nhằm ngăn bất cứ ai có ý định bỏ các chất độc hay các tạp chất khác vào trong thực phẩm.

Khuôn khổ tổ chức thực hiện ASQUA

Ban Đảm bảo chất lượng

Ban Đảm bảo chất lượng là cơ quan cao nhất về đảm bảo chất lượng trong Tập đoàn Ajinomoto, bao gồm các thành viên quản lý cấp cao và báo cáo cho Ban Quản lý. Căn cứ vào phản hồi của khách hàng, cơ quan này sẽ soạn thảo chính sách và kế hoạch cơ bản liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của Tập đoàn, và sau khi được Ban Quản lý phê duyệt, sẽ triển khai đến các công ty thuộc tập đoàn trên toàn thế giới. Định kỳ sáu tháng, Ban Đảm bảo chất lượng sẽ xem xét tình trạng thực hiện các chính sách và kế hoạch xuyên suốt toàn Tập đoàn.
Khuôn khổ này đảm bảo rằng tất cả mọi người – từ quản lý cấp cao cho đến các nhân viên tuyến dưới thuộc bộ phận sản xuất và bán hàng – sẽ luôn nhận thức rõ ràng về chất lượng sản phẩm và cam kết tuyệt đối trong việc cung cấp các sản phẩm an toàn, xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng.

Hệ thống triển khai ASQUA

Đạt được chứng nhận từ bên thứ ba

Nhà máy Kawasaki ở Nhật Bản

Tập đoàn Ajinomoto đang nỗ lực để đạt được các chứng nhận của bên thứ ba về ISO 9001. Tất cả các công ty và đơn vị thuộc Tập đoàn Ajinomoto đã được chứng nhận ISO 9001 đang duy trì chứng nhận của mình. Tập đoàn cũng đang hướng tới mục tiêu đạt được Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC) 22000*5 của Tổ chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) cho nhiều đơn vị sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

*5. Một tiêu chuẩn được ban hành bởi tổ chức GFSI bằng việc kết hợp ISO 22000 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và PAS 220 - một chương trình chứng nhận về an toàn thực phẩm cho các nhà sản xuất thực phẩm.

Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao mức độ đảm bảo chất lượng

Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

Tập đoàn Ajinomoto thúc đẩy các chương trình phát triển nguồn nhân lực của mình để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hàng năm, Tập đoàn đánh giá chất lượng đào tạo của mình và đề ra các chương trình đáp ứng nhu cầu của từng tổ chức và công ty. Các chương trình sau đó được lên kế hoạch thực hiện.

Ví dụ về hệ thống và chương trình đào tạo về đảm bảo chất lượng


Đào tạo tổng quát

Quy mô toàn Tập đoàn
 • Hội nghị quản lý và kỹ thuật về chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto

Ajinomoto Co., Inc.
 • Đào tạo cho các nhân viên người Nhật ở nước ngoài (tiêu chuẩn ASQUA)

 • Đào tạo về tuân thủ (các hoạt động đảm bảo chất lượng)


Đào tạo chuyên sâu

Quy mô Tập đoàn trên toàn thế giới
 • Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

 • Trường ASQUA (sử dụng e-learning)

Ajinomoto Co., Inc.
 • Buổi đào tạo về đánh giá chất lượng

 • Buổi đào tạo về kiểm định chất lượng*6

Quy mô Tập đoàn tại Nhật Bản
 • Buổi đào tạo về chất lượng cho quản lý cấp cao

 • Chương trình đào tạo về sự hài lòng của khách hàng

 • Đào tạo kiểm soát nội bộ ISO 9001 (đạt chứng nhận mới)

 • Hội thảo kiểm định chất lượng

 • Buổi đào tạo về nhãn mác sản phẩm thực phẩm

 • Tóm tắt về xu hướng trong sáng kiến của chính phủ về thực phẩm, v.v.

Các đơn vị riêng lẻ

Thực hiện hàng loạt chương trình đào tạo liên quan đến chất lượng trong các lĩnh vực như tiêu chuẩn ISO 9001 và các tiêu chuẩn GMP khác nhau


*6. Đào tạo với mục đích nâng cao kiến thức và chia sẻ kỹ năng chuyên môn về đảm bảo chất lượng, tập trung vào Hệ thống đảm bảo chất lượng Ajinomoto (ASQUA).