Giao tiếp với khách hàng

Thông qua Hệ thống đảm bảo chất lượng Ajinomoto (ASQUA), Tập đoàn Ajinomoto trực tiếp lắng nghe ý kiến ​​và yêu cầu của khách hàng. Tập đoàn sử dụng phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh, không ngừng nỗ lực để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng.

Ajinomoto Co., Inc. và Ajinomoto Frozen Foods Co., Inc. đã xây dựng Chính sách thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng và Bộ quy tắc ứng xử về sự hài lòng của khách hàng dựa trên tiêu chuẩn ISO 10002* trong xử lý khiếu nại, nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chính sách thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng

Để đảm bảo không ngừng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ làm hài lòng khách hàng, chúng tôi sẽ lắng nghe khách hàng, nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của khách hàng và tập trung toàn bộ nguồn lực để tạo ra các giải pháp mà khách hàng cần. Trên tất cả, mục tiêu của chúng tôi là trở thành một công ty mà khách hàng có thể tin tưởng.

Bộ quy tắc ứng xử về sự hài lòng của khách hàng

  1. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng.

  2. Chúng tôi phản hồi các khiếu nại, yêu cầu và thắc mắc từ khách hàng một cách chính xác, nhanh chóng và lịch sự.

  3. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của khách hàng và cố gắng sử dụng mọi thông tin đầu vào để gia tăng giá trị cho các sản phẩm và dịch vụ của mình.

  4. Chúng tôi chủ động tiết lộ những thông tin thích hợp cho khách hàng.

  5. Chúng tôi tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn nội bộ tự nguyện liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

* Hướng dẫn quốc tế về hệ thống quản lý khiếu nại, trong đó đặt ra các yêu cầu đối với một tổ chức để đáp ứng một cách thích hợp và nhanh chóng các khiếu nại của khách hàng nhằm gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng.