3. chế tạo

Sản xuất các sản phẩm an toàn và chất lượng cao

Tập đoàn Ajinomoto, phù hợp với Tiêu chuẩn HACCP, Tiêu chuẩn GMP, Tiêu chuẩn Quốc phòng Thực phẩm, v.v. của Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA), tiến hành kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng việc duy trì môi trường làm việc để cung cấp các sản phẩm an toàn và chất lượng cao . Ngoài các quy tắc đầy đủ và giáo dục hành vi cho nhân viên, mọi quy trình sản xuất từ ​​tiếp nhận nguyên liệu thô đến trộn, nấu, trộn, chiết rót và đóng gói đều được tiến hành dựa trên mức độ chăm sóc cao nhất về chất lượng, vệ sinh và an toàn.

Ví dụ về thanh tra và kiểm tra chất lượng theo quy trình sản xuất

Mỗi quá trình được tiến hành nhiều đợt kiểm tra và thanh tra tùy thuộc vào loại nguyên liệu và đặc tính của sản phẩm.

Cải tiến cấu trúc để đảm bảo an toàn thực phẩm

Tập đoàn Ajinomoto đang tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm có chủ đích trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn. Như được thể hiện trong sơ đồ bên dưới, chúng bao gồm việc nuôi dưỡng một văn hóa tổ chức tốt, dựa trên mối quan hệ tin cậy với nhân viên, sửa đổi và củng cố cả các yếu tố phần cứng như thiết bị sản xuất và các yếu tố phần mềm như tiêu chuẩn và hướng dẫn chất lượng.

Sơ đồ khái niệm bảo đảm an toàn thực phẩm

* 1. Mục đích của camera QA không phải để giám sát, mà để giúp đảm bảo một môi trường không có sự cố và không có sai sót trong nhà máy.