2. Thu mua nguyên liệu thô

Đảm bảo an toàn và ổn định thu mua nguyên liệu

Tập đoàn Ajinomoto, theo Tiêu chuẩn Kiểm tra Chất lượng Nguyên liệu của Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA), lựa chọn nhà cung cấp, quản lý và kiểm tra chặt chẽ từng lô nguyên liệu thô được mua. Ngoài ra, Tập đoàn Ajinomoto còn tiến hành đánh giá và kiểm tra chất lượng thường xuyên đối với các nhà cung cấp, đồng thời đưa ra các đề xuất và hướng dẫn về việc nâng cao mức độ đảm bảo chất lượng.

Đường mía, nguyên liệu để làm gia vị umami AJI-NO-MOTO®

Ngô, nguyên liệu thô cho súp ngô nhãn hiệu Knorr® và VONO®

Dư lượng thuốc trừ sâu

Tiêu chuẩn dư lượng đã được thiết lập cho mỗi quốc gia, vì vậy thuốc trừ sâu còn lại trong thực phẩm không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Tập đoàn Ajinomoto, để đảm bảo an toàn cho rau, v.v. được sử dụng làm nguyên liệu, kiểm soát việc quản lý thuốc trừ sâu tổng thể của trang trại và kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu của rau thu hoạch, dựa trên các tiêu chuẩn và hệ thống phân tích nghiêm ngặt của riêng mình.

Sinh vật biến đổi gen (GMO)

Công nghệ GMO dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu các vấn đề môi trường và tình trạng thiếu lương thực. Ví dụ, cây trồng biến đổi gen để kháng côn trùng có thể không cần nhiều thuốc trừ sâu. Việc sử dụng và dán nhãn GMO khác nhau tùy theo luật pháp của mỗi quốc gia và Tập đoàn Ajinomoto tuân theo những quy định này.

Truy xuất nguồn gốc

Tập đoàn Ajinomoto, theo Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc của Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA), thiết lập một hệ thống truy xuất nguồn gốc và nhanh chóng theo dõi lịch sử của quá trình từ thông tin nguyên liệu thô được sử dụng trong sản phẩm đến lịch sử sản xuất và giao hàng.