Các sáng kiến ​​đảm bảo chất lượng ở mỗi giai đoạn của Chuỗi cung ứng

Tập đoàn Ajinomoto, dựa trên Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA), cam kết đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt ở tất cả các giai đoạn từ phát triển đến bán.

1. Lập kế hoạch và Phát triển

Lập kế hoạch sản phẩm và R&D dựa trên nhu cầu của mỗi quốc gia

2. Thu mua nguyên liệu thô

Đảm bảo an toàn và ổn định thu mua nguyên liệu

3. chế tạo

Sản xuất các sản phẩm an toàn và chất lượng cao

4. Logistics

Là mỏ neo để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất cho khách hàng

5. Bán hàng

Truyền tải thông tin để đảm bảo người tiêu dùng yên tâm mua hàng

6. Phản hồi của khách hàng

Cải tiến sản phẩm và dịch vụ dựa trên phản hồi của khách hàng