Thư viện cỡ nhỏ Ajinomoto

Axit amin có thể làm cho trái đất và con người khỏe mạnh hơn?

Axit amin có thể làm cho trái đất và con người khỏe mạnh hơn?
Axit amin có thể làm cho trái đất và con người khỏe mạnh hơn?

Điều quan trọng là mọi người phải giảm tác động đến môi trường để đảm bảo sức khỏe của hành tinh. Tập đoàn Ajinomoto có những sáng kiến ​​bền vững nào?

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".