Thư viện cỡ nhỏ Ajinomoto

Từ hương vị Nhật Bản đến thế giới

Từ hương vị Nhật Bản đến thế giới
Từ hương vị Nhật Bản đến thế giới

Bắt đầu từ Nhật Bản và lan rộng ra toàn cầu, Tập đoàn Ajinomoto đã đóng góp như thế nào cho nền ẩm thực thế giới?

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".