Thư viện cỡ nhỏ Ajinomoto

GYOZA ĐỔI MỚI 20XX

GYOZA ĐỔI MỚI 20XX
GYOZA ĐỔI MỚI 20XX

Giới thiệu loại gyoza lành mạnh, thân thiện với môi trường và thơm ngon trong tương lai.

20XX, thời điểm khủng hoảng về protein.
Tình trạng thiếu thịt toàn cầu và tác động môi trường của việc sản xuất thịt đã tạo ra nhu cầu về các loại thực phẩm mới.
Tập đoàn Ajinomoto có giải pháp.

Chúng tôi đã phát triển một loại thực phẩm cân bằng dinh dưỡng hoàn chỉnh mới bằng cách kết hợp “Công nghệ ngon” tích hợp các chức năng của axit amin, công nghệ axit amin giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng và tính bền vững của thực phẩm cũng như công nghệ thực phẩm.

Chúng tôi đáp ứng các nhu cầu đa dạng như dị ứng và tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời đã nghĩ ra một thực đơn mà mọi người trên khắp thế giới có thể thưởng thức.

Tương lai của gyoza, kết hợp những gì ngon nhất, giá trị dinh dưỡng, tính bền vững và đa dạng.

“GYOZA ĐỔI MỚI 20XX”

Thậm chí sau năm 20XX, Tập đoàn Ajinomoto sẽ đi tiên phong về các loại thực phẩm mới thú vị khi cùng nhau chế biến và ăn uống, đồng thời đổi mới văn hóa ẩm thực trên toàn thế giới.

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".